Obsah

Smernice a štatúty

2019

Smernica inventarizácia 2019 Stiahnuté: 559x | 02.12.2019

Kolektívna zmluva pre rok 2019 Stiahnuté: 277x | 14.11.2019

Dodatok ku Kolektívnej zmluve pre rok 2018 Stiahnuté: 275x | 14.11.2019

Rokovací poriadok komisií OZ úplné znenie v znení dodatku 2 Stiahnuté: 387x | 07.11.2019

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 279x | 05.03.2019

Pracovný poriadok úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 414x | 07.11.2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany Stiahnuté: 1059x | 08.11.2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 243x | 14.11.2019

Kolektívna zmluva na rok 2019 úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 702x | 14.11.2019

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Stiahnuté: 221x | 14.11.2019

Pracovný poriadok dodatok č. 1 Stiahnuté: 806x | 07.11.2019

Organizačný poriadok Stiahnuté: 490x | 29.03.2019

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1 a dodatkom č.2) Stiahnuté: 295x | 30.09.2019

Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2019 Stiahnuté: 70x | 25.10.2019

Dodatok č. 3 k zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 268x | 25.09.2019

Interný predpis č. 1/2019 o registratúrnom poriadku obce Stiahnuté: 309x | 01.07.2019

2018

Komunitný plán sociálnych služieb Stiahnuté: 148x | 02.07.2018

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 324x | 20.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Sučanoch, členov komisií, zapisovateľov a obradníka (sobáše) Stiahnuté: 587x | 24.04.2017

2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 291x | 13.12.2016

Stránka