Obsah

AKTUALITY

 

ZDR

Správy

prvá
z 51
posledná

#

1.februára 2021 sme si pripomenuli 143. výročie narodenia nášho rodáka Milana Hodžu. (1.2.1878 Sučany - 27.6.1944 Clearwater, USA)

Keby sme život Milana Hodžu mali veľmi stručne charakterizovať, povedali by sme asi to, čo je napísané na pamätníku, ktorý je umiestnený v centre Sučian, pár metrov od evanjelického kostola i fary, kde sa narodil, a ktorý mu vďační rodáci odhalili v júni 2005: „Dr. Milan Hodža - novinár, politik, štátnik a vedec, prvý Slovák - predseda vlády Česko - Slovenska. Zaslúžil sa o slovenský národ a Slovensko...“ Bol jedným z najvýznamnejších politikov 20. storočia, ktorého myšlienky a úsilie predznamenali proces budúcej európskej integrácie. celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznam- bezplatné vyšetrenie antigénovými testami

Vážení občania,
obec Sučany zriadila pre občanov obce bezplatné odberové miesto v RKD na antigénové testovanie.
Občania, ktorí majú záujem o diagnostické vyšetrenie na ochorenie Covid 19 antigénovým testom, môžu prísť dnes 2. februára 2021 do 15: 30 do RKD./ Vchod zboku cez bránu/
celý text

ostatné | 2. 2. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Odpočet spotreby elektriny - obyvateľstvo

V dňoch 1.2. až 6.2.2021 /pondelok až sobota/ v čase od 8,30 do 16,30 h.
1.2.2021 ulice Jilemnického, Vrútocká, Hlavná, 1. mája a Kollárova
2.2.2021 ulice Komenského, Pionierska, Sládkovičova, Železničná, Sološenkova, Jána Kostru, Gen. Svobodu, Ing. Kožucha, Sokolská
3.2.2021 Nám. SNP, Stará Hradská, Ď. Langsfelda, Hodžova, Štúrova, Duk. hrdinov, Hviezdoslavova, Hurbanova
4.2.2021 ulica 29. augusta, Jánošíkova, Fučíkova, Podskala, Partizánska
5.2.2021 ulica Československej armády, kpt. Nálepku, Kuzmányho, Horčičkova, Moyzesova, Štiavnická cesta
6.2.2021 ulica Stromová, Pod brezinou, F. Kráľa, Osloboditeľov, Tehelná, Mierová, Podhradská cesta
bude poverená osoba, na základe poverenia od Stredoslovenskej distribučnej a. s. , vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie - obyvateľstvo. Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Prosíme o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia - elektromera, hlavne domácnosti kde za posledné dva roky nebol vykonaný fyzický odpočet. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona 251/2012 o energetike.
celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Informácia : Požiadavka o očkovanie, možnosť registrácie.

Na stránke www.korona.gov.sk nájdete všetky potrebné informácie Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Prerušenie dodávky el. energie dňa 27.1.2021 na Ul.Fatranská cesta

Oznam o prerušení distribúcie elektriny


Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 27.01.2021 v čase od 08:30 do 13:30 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici:
Fatranská cesta.
Viď príloha, EIC kód elektromeru a čísla odberných miest ,kde bude prerušená dodávka el. energie

celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Skríningové testovanie v našej obci 22. ,23. a 24.1.2021 - výsledky a poďakovanie

Celkovo sa v obci testovalo v priestoroch:
22.1.2021 Závod Prefa a Priemyselný park
Testovaných bolo 757 občanov z toho pozitívnych bolo 15
23. a 24.1. boli otvorené 3 odberné miesta RKD, ZŠ SNP a Závod Prefa
23.1. sobota testovaných bolo 915 občanov pozitívni boli 2
24.1. nedeľa testovaných bolo 882 občanov z toho pozitívnych bolo 6
Otestovaných bolo spolu 2554 občanov z toho bolo 23 občanov t.j.0,9 %
celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková

Oznam

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2021 celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Barbora Kostolánská

Oznam - predaj Mliečny expres

Oznamujeme občanom zmenu času predaja Mliečneho expresu v našej obci Sučany , kam chodí predávať každú stredu.
Od 01.02.2021 sa mení čas predaja - 17.55-18.05- Trhovisko.
celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznam - zátvor obecnej knižnice

Oznamujeme občanom,

že Obecná knižnica bude v dňoch od
25.januára do 05.februára 2021 zatvorená
z dôvodu rekonštrukcie podláh v Základnej škole SNP Sučany.
celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
zbernyy dvor

Oznam o fungovaní zberného dvora

Na základe uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Zberný dvor naďalej do 26.1.2021 zatvorený. Od 27.1.2021 bude zberný dvor znova otvorený podľa štandardných otváracích hodín so zákazom vstupu podľa § 1 Vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021, okrem osôb podľa § 1 ods. 2 Vyhlášky. celý text

ostatné | 24. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
ocu

Oznam o fungovaní Obecného úradu

Na základe uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Obecný úrad Sučany od 25.1.2021 do 26.1.2021 naďalej zatvorený. Od 27.1.2021 bude úrad znova otvorený podľa štandardných otváracích hodín so zákazom vstupu podľa § 1 Vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021, okrem osôb podľa § 1 ods. 2 Vyhlášky. celý text

ostatné | 24. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
covid

Výsledky skríningu v obci Sučany v dňoch 22.-24.1.2021

Celkovo bolo v obci na 3 odberných miestach pretestovaných 2554 ľudí (aj z iných obcí a okresov), z toho bolo 23 pozitívnych.
Dňa 22.1.2021 bolo v obci (prevádzky v obci a priemyselný park) testovaných 757 ľudí a z toho bolo 15 pozitívnych. Dňa 23.1.2021 bolo v obci testovaných 915 ľudí a z toho boli 2 pozitívni. A dňa 24.1.2021 bolo zistených 6 pozitívnych ľudí z 882 testovaných.
Ďakujeme všetkým zúčastneným. celý text

ostatné | 24. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
covid

Priebežné výsledky skríningu v obci Sučany

Vážení občania, oznamujeme Vám priebežné výsledky skríningu v obci Sučany:
Dňa 22.1.2021 bolo v obci (prevádzky v obci a priemyselný park) testovaných 757 ľudí a z toho bolo 15 pozitívnych. Dňa 23.1.2021 bolo v obci testovaných 915 ľudí a z toho boli 2 pozitívni. Testovaní boli aj obyvatelia iných obcí a okresov. celý text

ostatné | 23. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
covid

Zákaz vstupu od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021

Obec Sučany, PLNIAC SI SVOJU POVINNOSŤ PODĽA § 1 Vyhlášky ÚVZSR č. 14/2021, ZAKAZUJE VSTUP od 27.1.2021 05:00 hod. do uplynutia 2.2.2021 do vnútorných a vonkajších priestorov svojich prevádzok, zariadení, vrátane škôl a školských zariadení všetkým osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2 Vyhlášky. Bližšie informácie nájdete v texte oznámenia. Pozor, zákaz sa nevzťahuje na osoby nad 65r. a do 10r. (nie 15r.!!!) celý text

ostatné | 23. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Informácia pre občanov

Poskytnutie informácií pre osoby s negatívnym Ag testom na ochorenie COVID-19:
Čo mám robiť, ak som COVID-19 negatívny?
celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznam - nové termíny , objednávka na testovanie

Testovanie sa v obci Sučany uskutoční 23. až 24. januára 2021
Upozorňujeme občanov, že rezervované časy na testovanie sú ORIENTAČNÉ. celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznam

V našej obci Sučany budú otvorené 3 odberné miesta kde sa môžu dať občania otestovať, a to:
Robotnícky kultúrny dom, Základná škola SNP a Závod Prefa
23. až 24. januára 2021 (sobota a nedeľa) v čase od 08:00 do 20:00 hod.
Odbery budú: od 08:00 – 11:30 hod. a od 13:00 – 16:30 hod. a od 18:00 – 19:30 hod.
Na odber sa môžete aj registrovať na web stránke obce. celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznam

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že testovanie antigénovými testami v našej obci Sučany sa uskutoční v dňoch 23. a 24. januára 2021 t.j. sobota a nedeľa.
Bližšie informácie Vám budú oznámené v priebehu týždňa.
celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Prerušenie dodávky el. energie dňa 10.02.2021 na Ul.Fatranská cesta

Oznam o prerušení distribúcie elektriny


Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 10.02.2021 v čase od 07:20 do 17:30 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici:
Fatranská cesta.
Viď príloha, EIC kód elektromeru a čísla odberných miest ,kde bude prerušená dodávka el. energie

celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Prerušenie dodávky el. energie dňa 09.02.2021

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 09.02.2021 v čase od 07:20 do 17:30 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici:
Fatranská cesta, Hrabinská a Kráľová.
Viď príloha, EIC kód elektromeru a čísla odberných miest ,kde bude prerušená dodávka el. energie

celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková

Oznam

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že na základe Rozhodnutia  Ministra školstva a so súhlasom Zriaďovateľa MŠ aj v týždni od 18.1. 2021 do 22.1.2021 bude materská škola otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu . Rodičia budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha ich práce im nedovoľuje pracovať z domácnosti. Žiadame rodičov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich rodičia odhlásili zo stravy. 

 
celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Zimná údržba komunikácií. Výzva občanom !

Vážení občania,
žiadame Vás , aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá na ceste nebude vykonaná zimná údržba.
Ďakujeme za porozumenie.
celý text

ostatné | 13. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková

Oznam


Pošta Sučany oznamuje občanom, že zajtra / v stredu / 13.01.2021 bude otvorená do 16 : 00 hod. celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznam

Oznamujeme občanom,

že Obecná knižnica bude v dňoch od
11.01.2021 do 24.01.2021 zatvorená
z dôvodu čerpania dovolenky.
celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznam

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Obecný úrad Sučany
od 11.1.2021 do 24.1.2021 zatvorený. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
obec

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Sučany

Obecné zastupiteľstvo Obce Sučany vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Sučany, ktorá sa uskutoční dňa 16.02.2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Podrobnejšie informácie sú uvedené v texte vyhlásenia voľby. celý text

ostatné | 6. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Vianočný pozdrav

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021 praje starosta obce Martin Rybár, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu Sučany. celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznam

Rímskokatolícka farnosť Sučany, vzhľadom na uznesenie vlády SR, nariadenie hlavného hygienika SR a nepriaznivú epidemiologickú situáciu oznamuje, že sväté omše v nedeľu 20.decembra budú v čase: 07:30 hod, 09:00 hod a 10:30 hod.
Prosíme o dodržiavanie hygienicko-epidemiologických nariadení a vzájomnú ohľaduplnosť. celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznam


Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Obecný úrad Sučany
od 21.12.2020 do 8.1.2021 zatvorený.
celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznam - zátvor zberného dvora

Oznamujeme občanom , že Zberný dvor Sučany bude ZATVORENÝ od 19.12.2020 do 10.01.2021. celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
prvá
z 51
posledná