Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív Faktur, zmluv, objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

35/2024

800,00 EUR

Klub sučianskych turistov

Obec Sučany

20.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

34/2024

1 000,00 EUR

Slovenský rybársky zväz

Obec Sučany

20.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

33/2024

2 500,00 EUR

Kolkársky klub Tatran Sučany

Obec Sučany

20.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

32/2024

1 500,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sučany

Obec Sučany

20.03.2024

Zmluva o dielo

31/2024

200,00 EUR

Božena Murčeková

Obec Sučany

20.03.2024

Zmluva o dielo

30/2024

120,00 EUR

Miroslav Mihálik

Obec Sučany

18.03.2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

29/2024

Neuvedené

euroAWK

Obec Sučany

15.03.2024

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy-FVE

28/2024

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Obec Sučany

15.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

27/2024

8 000,00 EUR

Evanjelický a.v.cirkevný zbor Sučany

Obec Sučany

13.03.2024

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

26/2024

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Sučany

12.03.2024

Dodatok č.1 k Zmluve č.230602

25/2024

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Sučany

08.03.2024

Zmluva o dielo k Územnému plánu Sučany

24/2024

14 520,00 EUR

Dipl.ing.arch.Pavol Visczor

Obec Sučany

08.03.2024

Zmluva o dielo k Územnému plánu Sučany

23/2024

11 400,00 EUR

Dipl.ing.arch.Pavol Visczor

Obec Sučany

06.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

22/2024

23 000,00 EUR

Futbalový oddiel Tatran Sučany

Obec Sučany

04.03.2024

Dodatok č.3 k Zmluve o nájme

21/2024

Neuvedené

ARTON s.r.o.

Obec Sučany

29.02.2024

Dodatok č.2-Zmluva o nájme zo dňa 8.10.2004

20/2024

Neuvedené

Gryf reklamné štúdio

Obec Sučany

26.02.2024

Zmluva o dielo-Zlepšenie energetickej hospodárnosti v MŠ

19/2024

274 462,60 EUR

MM trade SK , s.r.o. Kremnica

Obec Sučany

16.02.2024

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

18/2024

44 160,00 EUR

StatiCK, Jilemnického 8, 036 01 Martin

Obec Sučany

14.02.2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

17/2024

100,00 EUR

Samaritán,n.o.

Obec Sučany

08.02.2024

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov

16/2024

70,00 EUR

Psychiatrická liečebňa

Obec Sučany

08.02.2024

Zmluva o dielo

15/2024

180,00 EUR

Cesneková Ľudmila

Obec Sučany

07.02.2024

Dohoda o postúpení práv a povinností

14/2024

Neuvedené

Mgr.Jana Frolová

Obec Sučany

07.02.2024

Hromadná licenčná zmluva

13/2024

615,60 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2

Obec Sučany

01.02.2024

Zmluva o dielo

12/2024

166,00 EUR

Mgr. Ján Skrisa

Obec Sučany

01.02.2024

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

11/2024

Neuvedené

Ústredný zväz židovských náboženských obci SR

Obec Sučany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: