Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív Faktur, zmluv, objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.03.2024

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

26/2024

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Sučany

12.03.2024

Dodatok č.1 k Zmluve č.230602

25/2024

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Sučany

08.03.2024

Zmluva o dielo k Územnému plánu Sučany

24/2024

14 520,00 EUR

Dipl.ing.arch.Pavol Visczor

Obec Sučany

08.03.2024

Zmluva o dielo k Územnému plánu Sučany

23/2024

11 400,00 EUR

Dipl.ing.arch.Pavol Visczor

Obec Sučany

06.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

22/2024

23 000,00 EUR

Futbalový oddiel Tatran Sučany

Obec Sučany

04.03.2024

Dodatok č.3 k Zmluve o nájme

21/2024

Neuvedené

ARTON s.r.o.

Obec Sučany

29.02.2024

Dodatok č.2-Zmluva o nájme zo dňa 8.10.2004

20/2024

Neuvedené

Gryf reklamné štúdio

Obec Sučany

26.02.2024

Zmluva o dielo-Zlepšenie energetickej hospodárnosti v MŠ

19/2024

274 462,60 EUR

MM trade SK , s.r.o. Kremnica

Obec Sučany

16.02.2024

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

18/2024

44 160,00 EUR

StatiCK, Jilemnického 8, 036 01 Martin

Obec Sučany

14.02.2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

17/2024

100,00 EUR

Samaritán,n.o.

Obec Sučany

08.02.2024

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov

16/2024

70,00 EUR

Psychiatrická liečebňa

Obec Sučany

08.02.2024

Zmluva o dielo

15/2024

180,00 EUR

Cesneková Ľudmila

Obec Sučany

07.02.2024

Dohoda o postúpení práv a povinností

14/2024

Neuvedené

Mgr.Jana Frolová

Obec Sučany

07.02.2024

Hromadná licenčná zmluva

13/2024

615,60 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2

Obec Sučany

01.02.2024

Zmluva o dielo

12/2024

166,00 EUR

Mgr. Ján Skrisa

Obec Sučany

01.02.2024

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

11/2024

Neuvedené

Ústredný zväz židovských náboženských obci SR

Obec Sučany

01.02.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

10/2024

5 461,08 EUR

Martico New Age

Obec Sučany

29.01.2024

Dohoda o splátkach

09/2024

269,00 EUR

Jaroslav Kroščen

Obec Sučany

29.01.2024

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov

08/2024

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava

Obec Sučany

26.01.2024

Zmluva o poskytovaní služieb

07/2024

Neuvedené

Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 03601 Martin

Obec Sučany

24.01.2024

Zmluva o spolupráci-lyžiarsky výcvik MŠ

06/2024

Neuvedené

Active team

Obec Sučany

18.01.2024

Zmluva o dielo

05/2024

80,00 EUR

Oliver Kuniak

Obec Sučany

18.01.2024

Zmluva o poskytnutí technickej aplikácie a technickej podpore

04/2024

498,00 EUR

Lotiq

Obec Sučany

11.01.2024

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

03/2024

Neuvedené

Elekos

Obec Sučany

11.01.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

02/2024

261,29 EUR

ZSS Nestor o.z.

Obec Sučany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: