Obsah

Tlačivá

Tlačivá

žiadosť o predĺženie nájmu obecného nájomného bytu Stiahnuté: 37x | 03.03.2022

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 175x | 23.10.2018

žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu Stiahnuté: 46x | 03.03.2022

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 192x | 05.09.2016

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 206x | 23.10.2018

Žiadosť o určenie (zmenu) súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 190x | 23.10.2018

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 180x | 05.09.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 187x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 185x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania Stiahnuté: 195x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia Obce Sučany k predaju na trhovom mieste Stiahnuté: 196x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 200x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie/zmenu/užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 193x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 211x | 23.10.2018

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 160x | 23.10.2018

Žiadosť o zníženie odpustenie alebo vrátenie miestneho poplatku za KO Stiahnuté: 214x | 18.01.2022

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 185x | 23.10.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie komunikácie Stiahnuté: 243x | 23.10.2018

Stránka