Obsah

Tlačivá

Tlačivá

žiadosť o predĺženie nájmu obecného nájomného bytu Stiahnuté: 25x | 03.03.2022

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 167x | 23.10.2018

žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu Stiahnuté: 28x | 03.03.2022

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 179x | 05.09.2016

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 191x | 23.10.2018

Žiadosť o určenie (zmenu) súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 175x | 23.10.2018

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 165x | 05.09.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 175x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 171x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania Stiahnuté: 182x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia Obce Sučany k predaju na trhovom mieste Stiahnuté: 184x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 186x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie/zmenu/užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) Stiahnuté: 180x | 23.10.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 194x | 23.10.2018

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 149x | 23.10.2018

Žiadosť o zníženie odpustenie alebo vrátenie miestneho poplatku za KO Stiahnuté: 193x | 18.01.2022

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 174x | 23.10.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie komunikácie Stiahnuté: 220x | 23.10.2018

Stránka