Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 244x | 23.10.2018

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za prevádzkovanie MZZO Stiahnuté: 247x | 23.10.2018

Potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 263x | 23.10.2018

Poučenie na vyplnenie priznania k dani Stiahnuté: 201x | 23.10.2018

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku Stiahnuté: 252x | 23.10.2018

Príloha - Zníženie alebo oslobodenie od dane Stiahnuté: 200x | 23.10.2018

Priznanie k dani - Stavba na 1 účel Stiahnuté: 227x | 23.10.2018

Priznanie k dani - Stavba viacúčelová Stiahnuté: 190x | 23.10.2018

Priznanie k dani FO a PO + súhrn príloh Stiahnuté: 193x | 23.10.2018

Priznanie k dani z bytov Stiahnuté: 175x | 23.10.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - FO Stiahnuté: 241x | 23.10.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - PO Stiahnuté: 230x | 23.10.2018

Priznanie k dani za psa Stiahnuté: 218x | 23.10.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 184x | 23.10.2018

Žiadosť o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 243x | 05.09.2016

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie Stiahnuté: 200x | 05.09.2016

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - zariadenie pre seniorov Stiahnuté: 196x | 05.09.2016

Žiadosť o posúdenie odkázanosti o opatrovateľskú službu Stiahnuté: 177x | 05.09.2016

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 Stiahnuté: 202x | 23.10.2018

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 186x | 23.10.2018

Stránka