Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

IOMO

 

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

  • Výpis z listu vlastníctva
  • Výpis z obchodného registra
  • Výpis z registra trestov

Postupne sa bude ponuka služieb rozširovať.
Zoznam služieb je k dispozícii na www.iomo.sk