Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív Faktur, zmluv, objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.11.2023

Zmluva o spolupráci č.N20231109006

192/2023

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministersva práce,soc.vecí a rodiny

Obec Sučany

14.11.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

191/2023

3 000,00 EUR

Futbalový oddiel Tatran Sučany

Obec Sučany

10.11.2023

Hromadná licenčná zmluva

190/2023

14,40 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2

Obec Sučany

10.11.2023

Licenčná zmluva

189/2023

Neuvedené

Občianske združenie Sučianka

Obec Sučany

10.11.2023

Dohoda č.23/23/010/15

188/2023

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Sučany

03.11.2023

Úrazové poistenie-projekt

187/2023

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Sučany

03.11.2023

Úrazové poistenie-projekt

186/2023

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Sučany

03.11.2023

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

185/2023

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Sučany

30.10.2023

Zmluva o dielo

184/2023

30,00 EUR

Janíková Júlia,Mgr.

Obec Sučany

30.10.2023

Zmluva o dielo

183/2023

1 200,00 EUR

Čauderová Marta

Obec Sučany

27.10.2023

Zmluva o poskytovaní ICT služieb

182/2023

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Sučany

26.10.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

180/2023

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Obec Sučany

25.10.2023

Dohoda č.23/23/054/360

179/2023

Neuvedené

Úrad práce,soc.vecí a rodiny Martin

Obec Sučany

25.10.2023

Kúpna zmluva

178/2023

40,00 EUR

Čemsáková Anna

Obec Sučany

25.10.2023

Zmluva o spolupráci-Komunitné centrum

177/2023

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministersva práce,soc.vecí a rodiny

Obec Sučany

23.10.2023

Kúpna zmluva

176/2023

29 700,00 EUR

ZWL Slovakia

Obec Sučany

19.10.2023

Zmluva o dielo

175/2023

220,00 EUR

Jaroslava Mutňanská

Obec Sučany

16.10.2023

Zmluva o spolupráci-Terénna práca

174/2023

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministersva práce,soc.vecí a rodiny

Obec Sučany

16.10.2023

Zmluva o dielo a kúpna zmluva

173/2023

Neuvedené

Subura

Obec Sučany

10.10.2023

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP-fotovoltaika

172/2023

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Sučany

10.10.2023

Zmluva o NFP-č.MK-094/2023-SOIROP-3020711BQV8

171/2023

186 509,18 EUR

Ministerstvo investícií,reg.rozvoja a inform.SR

Obec Sučany

04.10.2023

Dodatok č.2-Zmluva o výpožičke podperných bodov

170/2023

Neuvedené

Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s.

Obec Sučany

04.10.2023

Zmluva o výpožičke

169/2023

Neuvedené

Slovak Dance, n. o

Obec Sučany

04.10.2023

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

155/2023

Neuvedené

Torreol,s.r.o.

Obec Sučany

29.09.2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

168/2023

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Sučany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: