Obsah

Vyrozumenie /16.10.2020/

Typ: ostatné
Vyrozumenie /16.10.2020/ Oznam o prerušení distribúcie elektriny


Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 16.10.2020 v čase od 08:00 do 13:30 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici:
J.A. Komenského, Jilemnického, Pionierska, Sládkovičova a Vrútocká cesta.
Viď príloha, EIC kód elektromeru a čísla odberných miest ,kde bude prerušená dodávka el. energieVytvorené: 13. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2020 10:50
Autor: Ing. Anežka Budzáková