Obsah

Oznam - vstup na cintorín

Typ: ostatné
Oznamujeme občanom – nájomcom hrobových miest na cintoríne v Sučanoch, že stavebné úpravy hrobového miesta môžu uskutočňovať len po písomnom odsúhlasení týchto úprav obcou Sučany ako prevádzkovateľom pohrebiska.

Oznam,

oznamujeme občanom – nájomcom hrobových miest na cintoríne v Sučanoch, že stavebné úpravy hrobového miesta môžu uskutočňovať len po písomnom odsúhlasení týchto úprav obcou Sučany ako prevádzkovateľom pohrebiska.

Nájomca je povinný nahlásiť tieto úpravy obci Sučany (Obecný úrad Sučany, kancelária č. 10 – p. Kostolánská, 043/4241018, dane@sucany.sk) pred ich uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie.

 

Vstup na pohrebisko obce Sučany za účelom úpravy hrobového miesta je možný len po písomnom odsúhlasení povereným pracovníkom obce Sučany.

 

Pre povolenie úprav hrobového miesta použite tlačivo „Povolenie na stavebné, kamenárske práce a vstup na pohrebisko“ na ako-vybavit/cintorin/tlaciva/

 

Za úpravu hrobového miesta sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t.j. platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky a iné úpravy.

 


Vytvorené: 3. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2021 13:55
Autor: Katarína Miháliková