Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Oznam  1Vážení občania,
v najbližších dňoch budú roznášané do domácností rozhodnutia za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a miestne dane. Do aktívnych elektronických schránok sú už rozhodnutia doručené.

Každá domácnosť dostane aj tlačivo Prevzatie platenia poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za účelom znižovania administratívnej náročnosti občanov a pracovníkov obecného úradu.  Rozhodnutie za komunálne odpady a drobné stavebné odpady by sa mohlo na základe Vášho súhlasu vydávať len jedno na celú domácnosť. Vypísané tlačivo Vás žiadame doručiť na obecný úrad alebo zaslať do elektronickej schránky obce.

Uvedené prevzatie je možné kedykoľvek vziať späť. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vyrubený podľa stavu prevzatia platenia ku dňu vyhotovenia rozhodnutia.

Prevzatie platenia za KO .doc (29 kB)


Prílohy

Vytvorené: 21. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 6. 2021 12:17
Autor: Mirka Korčeková