Obsah

Informácie k príspevku za ubytovanie odídencov

Typ: ostatné
oznam Poskytovatelia ubytovania si môžu žiadať náhradu za poskytnutie ubytovania od 26.2 do 31.3.2022 v podateľni Obecného úradu do 7.4.2022. Spätné preplácanie týchto výdavkov nebude možné. K výplate finančných prostriedkov dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od MV SR.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti.

K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
  • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
  • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
  • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle:

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

manuál príspevok.pdf

FAQ

nariadenie o príspveku za posk. ubytovania odídencom - PO - hotely.pdf

Nariadenie vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.pdf


Prílohy

Vytvorené: 4. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2022 14:48
Autor: Správca Webu