Obsah

AKTUALITY

Správy

prvá
z 9
posledná

#

Pozvánka

Letné kino 2020 celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Pozvánka

Letné kino 2020 celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Pozvánka

Beh v srdci SNP - 29.augusta 2020 v Sklabini celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Katarína Miháliková

Upozornenie

Vážení občania,
pripomíname Vám zavedenie Dane z ubytovania podľa dodatku č. 5 k platnému VZN obce Sučany č. 6/2014 o miestnych daniach kde nájdete všetky potrebné informácie.
celý text

ostatné | 29. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Výstraha !

Výstraha od SHMU
Jav : Búrky 2.stupeň, trvanie javu od:
28.07.2020,20:00 hod. do 29:07.2020, 03:00 hod. Platí pre okresy CA, KNM, BY,
ZA, MT, TR. KSIZS Žilina
celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Pozvánka

Letné kino 31.júla 2020 o 21:00 hod. ,film Hodinový manžel, Česko, komédia celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Pozvánka

10.Kolo Prvej streleckej ligy z historických zbraní : Športová strelnica Sučany na Hliníku, Pod Brezinou 1273/38
dňa 1. augusta 2020 od 10:00 hod. celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 09.09.2020 v čase od 08:00 - 16:00 hod.na Ul: 29: augusta, Československej armády, Fučíkova, Horčičkova, Jánošíkova, Kalinčiakova, Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Moyzesova, Nám. SNP, Osloboditeľov, Partizánska, Pod brezinou, Podhradská cesta, Podskala, Stará hradská, Stará teheleň, Stromová, Štiavnická cesta. celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.08.2020 v čase 07:30 - 12.30 hod. na Ul. Podhradská cesta
celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Pozvánka

Letné kino - dnes 23.júla 2020 - vo štvrtok o 21:30 hod. sa premieta film DVOJNÍCI a 25. júla 2020 - v sobotu o 21:00 hod.sa bude premietať film LÉTO S GENTLEMANOM
Premieta sa len v prípade priaznivého počasia! celý text

ostatné | 23. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznam o prerušení distribúcie elektriny


Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 20.08.2020 v čase od 08:00 do 15:00 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici: Dukelských hrdinov, Ď.Langsfelda, Hlavná,Hodžova, Hviezdoslavova, Hurbanova, J.A.Komenského, Nám.SNP, Štúrova.Bližšie informácie v prílohe.
celý text

ostatné | 22. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznam

Praktický lekár pre dospelých neordinuje
Oznamujeme občanom, že MUDr. Daniela Eliášová
neordinuje v dňoch od 20. - 31.júla 2020 z dôvodu čerpania dovolenky.
Zastupuje:
Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Katarína Mazalová
Mierová 24
03852 Sučany
Tel.: +421 43 4290133
celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznam

Oznam

Turčianska vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 22.7.2020 t.j. v stredu bude prerušená dodávka vody na celej  UL. Fatranskej. Dodávku vody budú mať len č.d. 1, 3, 5, 5A.

Odstávka bude v čase od 8:00-13:00 hod. 

Za pochopenie ďakuje Turčianska vodárenská spoločnosť. celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznam o prerušení distribúcie elektriny


Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 20.08.2020 v čase od 07:30 do 12:30 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici: J.A. Komenského, Jilemnického, Pionierska, Sládkovičova a Vrútocká cesta.

celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
Premietanie filmu

Premietanie filmu "Dvojníci" na budove Robotníckeho kultúrneho domu

Obecný úrad Sučany Vás pozýva na premietanie filmu na budove RKD.
Premietať sa bude dňa 17.júla 2020 (piatok) o 21:30 hod. film "Dvojníci", Česko, 103min.,komédia
V prípade nepriaznivého počasia bude premietanie filmu presunuté na sobotu. celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
kolkáreň

Prenájom športovísk v obci Sučany

Obec Sučany za účelom rozvoja športu, zdravia obyvateľov a aktívneho trávenia voľného času v obci ponúka do užívania rozličné športoviská na území obce za nasledovných podmienok: celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
anketa letné kino

Letné kino - anketa

Obecný úrad vyhlasuje anketu na výber najvhodnejšieho dňa na premietanie Letného kina. celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka

Komunitné centrum Sučany organizuje dňa 22.07.2020 návštevu rozprávkového lesa v Nezbudskej Lúčke. celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Predaj sezónneho ovocia a zeleniny

Farma u Flaškovcov - Želiezovce
Aktuálny predaj bude vyhlásený miestnym rozhlasom celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Čistenie potoka pokračovalo

Hasiči a pracovníci Povodia Váhu pokračovali v čistení potoka v ďalších častiach obce.Vyčistenie potoka od nánosov a rastlín bolo nutné z protipovodňových dôvodov. Zároveň boli orezané konáre stromov pri potoku. Zlepšil prietok vodného toku a zlepšili a skrášlili životné prostredie. Patrí im za to vďaka. celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Čistenie potoka v centre obce

Čistenie potoka v centre obce
V utorok 7.júla 2020 na podnet starostu obce a prednostky obecného úradu sa pristúpilo k vyčisteniu potoka v centre obce. Tejto akcie sa zúčastnili pracovníci obecného úradu, Hasiči a pracovníci Povodia Váhu. Potok vyčistili od náletových rastlín ,plastov a iných odpadov.
celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Pozvánka

Pozvánka

Obecný úrad Sučany Vás pozýva na premietanie filmu na budove Robotníckeho kultúrneho domu . Premietať sa bude v nedeľu 12.júla 2020 od 21:30hod. film BOBULE (Česko, 90min., komédia). 

Občerstvenie aj sedenie si treba podľa možnosti priniesť.

Premieta sa len v prípade priaznivého počasia.

celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.07.2020 od 08:30 do 14:30 hod. na Ul. Fatranská cesta. Bližšie informácie /číslo domu, číslo odberného miesta/v prílohe. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Pozvánka

Základná škola v Turanoch Vás pozýva na 1.ročník letného turnaja v stolnom tenise o pohár mesta Turany
12.07.2020 v ZŠ Turany. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznam

Oznamujeme občanom,

že Obecná knižnica bude v dňoch od 24.06.2020 do 30.06.2020
zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.
celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Katarína Miháliková

Novela zákona o odpadoch

Vážení občania,
Od 1.1.2021 podľa novely zákona o odpadoch bude musieť obec Sučany zaviesť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Čo predstavuje pre nás všetkých ďalšie zvýšenie nákladov na odvoz odpadov. V zákone je uvedená nasledovná výnimka: povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad. V prípade, že obec Sučany preukáže 100% kompostovanie v rodinných domoch nemusela by v nich zavádzať zber kuchynského odpadu.
celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Mirka Korčeková
#

Ako správne separovať

Stláčajme odpad! Ušetríme miesto nielen v kontajneri celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 09.07.2020 od 08:00 do 09.07.2020 16:00 hod. /viď príloha/ celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznam

Turčianska vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 16.06.2020 t.j. dnes bude prerušená dodávka vody na UL. Hradiská nový 40bytový dom a Psychiatrická liečebňa Sučany.
Odstávka bude v čase od 8:00-12:00 hod.
celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Dni Milana Hodžu 2020 - XVI. ročník celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
prvá
z 9
posledná