Obsah

AKTUALITY

Správy

prvá
z 12
posledná

kolkolasky

Zbierka Koľko lásky

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Aj tieto Vianoce máte možnosť sa zapojiť do celoslovenskej výzvy a potešiť niekoho kto nečaká darček. celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Mliečny expres

Dnes, t. j. 2.12.2020 do Vašej obce nepríde predávať náš pojazdný mliečny expres, z dôvodu zlého zdravotného stavu nášho pána šoféra a predajcu. 
Ďakuejme za pochopenie
S pozdravom

LIRIO, s.r.o. celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Šťastné a veselé vianoce bez odpadu.

Aj vianoce je možné prežiť ekologicky celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznam

Právna poradňa celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznam

Milé deti!
Blíži sa Mikuláš. Nakoľko terajšia situácia nedovoľuje stretávanie – kultúrne podujatia, rozhodli sme sa pre Vás usporiadať Mikulášsku akciu, podľa momentálnych možností.
celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Prehľad najdôležitejších zmien od 16.11.2020

Mení sa zoznam menej rizikových krajín. Za dodržania podmienok v texte oznámenia sa otvárajú prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, povoľujú sa aj bohoslužby a otvárajú sa aj fitnesscentrá a umelé kúpaliská.
V zmysle vyššie uvedených opatrení obec povoľuje cvičenie vo vnútorných športoviskách (napr. RKD/sála/, kolkáreň a pod.) za dodržania podmienok podľa §2 ods.6, 24 Vyhlášky UVZ SR: t.j. naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov. V prípade porušenia nariadenia hrozí pokuta  do 1 659 eur. Zároveň obec ukončí poskytovanie týchto priestorov. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznam

Vážení občania,
obec Sučany pripravila pre Vás stolové kalendáre na rok 2021.
Kto má záujem, môže si prísť prevziať kalendár na obecný úrad počas úradných hodín : pondelok, streda, štvrtok
a piatok. Kalendáre sa budú vydávať na Informáciách na prízemí.

Prosíme o dodržanie epidemiologických opatrení.
celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková

Pracovná ponuka - opatrovateľka v obci Sučany

Obec Sučany ponúka prácu opatrovateľke celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 08.12.2020


Oznam o prerušení distribúcie elektriny


Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 08.12.2020 v čase od 07:25 do 18:00 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici:
Fatranská cesta, Hrabinská, Kráľová
Viď príloha, EIC kód elektromeru a čísla odberných miest ,kde bude prerušená dodávka el. energie
celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Obecný úrad otvorený pre verejnosť


Obecný úrad v Sučanoch od stredy 11.novembra 2020 bude otvorený pre verejnosť v pôvodných úradných hodinách.
Naďalej je nutné dodržiavať všetky hygienické opatrenia.

celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.11.2020

Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 11.11.2020 v čase od 07:30 do 16:30 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici:
Viď príloha, EIC kód elektromeru a čísla odberných miest ,kde bude prerušená dodávka el. energie
celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Uznesenie vlády SR č. 306/2020 z 5.11.2020, ktorým vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania (pre niektoré okresy - -viď príloha) od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.

1/ Uznesenie vlády SR č. 306/2020 z 5.11.2020, ktorým vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania (pre niektoré okresy - -viď príloha) od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Uvedené sú v ňom výnimky, na ktoré sa toto obmedzenie nevzťahuje (napr. pre tých, ktorí majú RT-PCR test, antigénový  test z celoplošného testovania..) https://www.epi.sk/zz/2020-306/znenie-20201105
2/ Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (platnosť od 9. novembra do 15. novembra 2020) (čiastka 11) 
4/ Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (čiastka 11)
celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Výsledky 2. fázy plošného testovania v Sučanoch.

Testovaní boli aj obyvatelia z iných obcí a miest. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Testovanie 7. a 8.11.2020 v čase od 08:00 do 20:00 hod.- informácia - oprava

Informácie z Úradu vlády SR : účasť na testovaní podľa platného Uznesenie vlády SR sa radí medzi výnimky zo zákazu vychádzania.


Z tohto vyplýva, že na 2. kole celoplošného testovania sa môže zúčastniť aj občan bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

Poznámka: Na 2. kole testovania by sa nemali zúčastniť občania, ktorí majú pozitívny test z 1. kola testovania a majú nariadenú domácu karanténu, a aj rodinní príslušníci, ktorí majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom pre dospelých, alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Uznesenie vlády SR č. 704 zo 4.novembra 2020

!!! zákazom vychádzania sa predlžuje do 14.novembra 2020 !!! celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Informácia k opätovnému testovaniu obyvateľstva na území Žilinského kraja na prítomnosť ochorenia COVID - 19 POZOR! ZMENA ČASU TESTOVANIA - od 08:00 do 20:00 hod.

Opätovné testovanie sa uskutoční v dňoch od 07.11.2020 do 08.11.2020 v čase od 08:00 do 20:00 hod.na odberných miestach:
1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany
2 Prefa závod
3 RKD Sučany
4 Základná škola Sučany
Rozdelenie ulíc v obci Sučany do odberných miest zostáva ako v prvom kole. Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste, odporúčame však využiť prednostne to odberné miesto, kam patrí Vaša ulica pre plynulejšie uskutočnenie testovania. Časenky na testovanie obec neurčuje.

celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja s Rodinným centrom pomoci bola založená v roku 2018 z iniciatívy predsedníčky kraja Eriky Jurinovej. Od svojho vzniku pomáha znižovať chudobu a sociálne vylúčenie jednotlivcov i rodín. Podporuje ich počas sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdze, a pomáha im nadobudnúť sebestačnosť. Sme si vedomí, že počas pandémie koronavírusu sa mnohé rodiny ocitli na prahu chudoby, a aj týmto spôsobom im chceme dať vedieť, že naša nadácia a centrum pomoci im radi poradia, pomôžu a poskytnú podporu.

Web Nadácie ŽSK:http://nadaciazsk.sk/kontakt/
FB post na prezdieľanie:https://bit.ly/3kVUw7B
FB:https://www.facebook.com/nadaciazsk/ celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28.októbra 2020

k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového
stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020 celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
vysledky testovania 1 kolo

Výsledky 1. kola celoplošného testovania

Výsledky 1. kola celoplošného testovania v Sučanoch
(testovaní boli aj obyvatelia iných obcí a okresov: testovaných bolo 2662 osôb, z toho pozitívnych bolo 33. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
covid

Informácia o odberných miestach v obci Sučany

Vážení spoluobčania,
plošné testovanie sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra 2020 a 7. až 8. novembra 2020, v čase od 07:00 do 22:00 hod., odbery budú od 07:00 – 12:00 hod. a od 12:45 – 18:00 hod. a od 18:30 – 21:30 hod.
Testovanie sa uskutoční na nasledovných odberných miestach: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Robotnícky kultúrny dom, ZŠ SNP a Závod Prefa. Rozdelenie ulíc v obci Sučany do odberných miest nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNAM SAD, a.s. Žilina - zmena prímestskej autobusovej dopravy

Počas najbližších týždňov budú prímestské autobusy v Žilinskom kraji jazdiť v obmedzenom režime. Dôvodom sú mimoriadne prázdniny stanovené ministerstvom školstva ako i platný zákaz vychádzania v rámci ,,čiastočného lockdown."
celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
covid

Informácia k plošnému testovaniu v obci Sučany

Vážení spoluobčania,
v dňoch 31.10., 1.11., 7.11. a 8.11.2020 od 7.00h do 22.00h prebehne v obci Sučany plošné testovanie, a to v budovách Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Robotníckeho kultúrneho domu, ZŠ SNP a Závodu Prefa. Do piatka Vám oznámime bližšie informácie a odporúčania k testovaniu, ako napr. spádový zoznam ulíc k jednotlivým odberným miestam. Odporúčame obyvateľom pridržiavať sa tohto zoznamu, za účelom plynulejšieho testovania, ale môžete sa nechať otestovať aj na inom odbernom mieste. Časenky na testovanie obec nebude určovať. celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
covid

Hľadáme dobrovoľníkov na plošné testovanie

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa k nám nahlásili na testovanie. Potrebujeme ich však ešte viac, aj ako náhradníkov.
Tí, ktorí majú záujem zúčastniť sa vykonávania dobrovoľníckej činnosti pri odberoch v obci Sučany, vyplňte nám formulár v texte správy celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie 29.10.2020 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie 29.10.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie 29.10.2020 celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Sčítanie obyvateľov,domov a bytov - Štatistický úrad SR

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktívne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
elektrina

Oznam o zrušení prerušenia distribúcie elektriny

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že 29.10.2020 07:30 hod. NEBUDE v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
ocu

Oznam o zatvorení obecného úradu

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že obecný úrad Sučany je pre verejnosť zatvorený od 26.10.2020 do 09.11.2020 vrátane.
V prípade potreby kontaktujte príslušného referenta OcÚ na https://www.sucany.sk/kontakty/zoznam-zamestnancov-ou/ celý text

ostatné | 25. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
OZ

Oznámenie o vylúčení verejnosti zo zasadnutia OZ dňa 26.10.2020

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že na základe Uznesenia vlády SR č. 678/2020 je výlučená verejnosť zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.10.2020. Za pochopenie ďakujeme celý text

ostatné | 25. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
covid

Hľadáme zdravotníkov na testovanie

Obec Sučany žiada lekárov a zdravotníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa vykonávania zdravotníckej činnosti pri odberoch v obci Sučany, aby kontaktovali starostu obce na telefónnom čísle 0910 191 091, prípadne emailom :  starosta@sucany.sk celý text

ostatné | 25. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
covid

Oznámenie o Uznesení vlády SR č. 678/2020

Obecný úrad informuje občanov obce, že na základe uznesenia vlády SR č. 678/2020 z 22. októbra 2020 je od 25.10.2020 obmedzený pohyb obyvateľov obce (bližšie v texte správy). V priebehu týždňa Vám oznámime opatrenia platné od 1. novembra. celý text

ostatné | 24. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 12
posledná