Obsah

Referent správy majetku - Ing. Branislav Hríb

Typ: ostatné
043/4241019
+421911268906
majetok@sucany.sk

043/4241019
majetok@sucany.sk

prízemie číslo dverí: 9

  • komplexne zabezpečuje správu majetku obce, zabezpečuje majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a vedie evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce
  • zabezpečuje starostlivosť o bytový a nebytový fond obce
  • zabezpečuje agendu so správou bytov vo vlastníctve obce
  • eviduje žiadosti o pridelenie bytov
  • kontroluje spotrebu elektrickej energie, plynu, vody v obecných objektoch
  • zabezpečuje práce pri vysporiadaní pozemkov súvisiacich s evidenciou ROEP
  • zabezpečuje pasportizáciu dopravy
  • vo vzťahu k užívaniu miestnych komunikácií zabezpečuje dopravné značenie obce, vrátane rozkopávok

Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2020 17:33
Autor: