Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny

 

Občania, ktorí v minulosti pracovali v zahraničí a z týchto krajín poberajú dôchodky potrebujú potvrdenie o žití, teda doklad o tom, že daná osoba žije, nezmenila stav, ktorý jej umožňuje poberať dôchodok a podobne. Toto tlačivo potvrdzuje ohlasovňa na požiadanie občana.

Potrebné doklady : formulár zo zahraničia preložený do slovenského jazyka

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • formulár zo zahraničia preložený do slovenského jazyka

na počkanie

5 €

 

Potvrdenie o žití do Českej republiky potvrdzuje Mesto Piešťany, kde sa osvedčuje podpis občana.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • občiansky preukaz, potvrdenie o žití do ČR - tlačivo

na počkanie

bez poplatku