Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Zápis narodenia do matriky

 

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Dieťa narodené v platnom manželstve:

na počkanie

bez poplatku

Dieťa narodené slobodnej matke:

na počkanie

bez poplatku

Dieťa narodené rozvedenej matke:

na počkanie

bez poplatku

Dieťa narodené vdove:

na počkanie

bez poplatku