Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho) úmrtného listu

 

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • Občiansky preukaz

na počkanie

poplatok 5€, platí sa v hotovosti na matričnom úrade