Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo na stiahnutie)
  • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
  • Sobášny list
  • Občiansky preukaz

1 mesiac

poplatok 5€, platí sa v hotovosti na matričnom úrade