Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Organizovanie občianskych obradov

 

Občianskymi obradmi sa rozumejú sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne v obci Sučany, na matričnom úrade.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

na počkanie

bez poplatku