Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Odhlásenie pobytu

 

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Osoba vybavujúca odhlásenie   

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

občan obce Sučany

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

na počkanie

  • bez poplatku