Obsah

OZNAM O PRENÁJME OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV

Typ: ostatné
BD HradiskáObec Sučany oznamuje záujemcom o obecné nájomné byty, že koncom r. 2019 bude dokončený, skolaudovaný a odovzdaný do užívania bytový dom ul. Hradiská so 40-timi bytovými jednotkami. Odovzdanie bytov do užívania nájomcom sa predpokladá v januári/februári 2020.

Obec Sučany oznamuje záujemcom o obecné nájomné byty, že koncom roku 2019 bude dokončený, skolaudovaný a odovzdaný do užívania bytový dom ul. Hradiská so 40-timi bytovými jednotkami. Odovzdanie bytov do užívania nájomcom sa predpokladá v mesiacoch január alebo február 2020.

K dispozícií bude nasledovné zloženie bytov s výmerou a mesačným nájmom za 3,8 Eur / m2 ( viď tabuľka). K nájomnému je potrebné pripočítať predpokladané energie.

  

Druh bytu

Typ bytu

Počet bytov

Podlahová plocha bytu (m2)

Výška nájomného

za byt / mesiac

1.

Garzónka

1

30,62

116,36

2.

Garzónka

3

28,83

109,55

3.

2-izb.

12

44,33

168,45

4.

2-izb.

1

41,67

158,35

5.

2-izb.

6

44,40

168,72

6.

2-izb.

4

48,21

183,20

7.

2-izb.

2

48,28

183,46

8.

3-izb.

2

54,98

208,92

9.

3-izb.

6

61,61

234,12

10.

3-izb.

1

57,01

216,64

11.

3-izb.

2

64,83

246,35

 

Podmienky pridelenia obecných nájomných bytov sú uvedené vo VZN č. 3/2014 v znení neskorších dodatkov a tlačivo žiadosti o prenájom je uverejnené na webovej stránke obce. Nájomná zmluva sa uzatvára najskôr na obdobie 1 roka, po splnení podmienok môže byť opakovane uzatvorená na obdobie 3 rokov. Pri uzatvorení nájomnej zmluvy musí byť zložená kaucia vo výške 6-tich splátok mesačného nájomného.


Príloha

Vytvorené: 8. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 11. 2019 22:29
Autor: Správca Webu