Obsah

Pracovníci OÚ

Zoznam zamestnancov OcÚ

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

Samostatný odborný referent stavebný - Ing. Vladimír Hüber

043 4204 456
0917 947 412
huber@sucany.sk
Spoločný obecný úrad so sídlom v Martine

Starosta obce - Martin Rybár

043/4241011
+421910191091
starosta@sucany.sk


Stavebný referent - Peter Ďurkovič

043/4204456

Spoločný obecný úrad so sídlom v Martine