Obsah

MORIC RUDO, PHDR., NÁRODNÝ UMELEC

Typ: ostatné
(27.3.1921 Sučany - 26.11.1985 Bratislava)
pochádzal zo železničiarskej rodiny, otec Andrej, matka Jozefína, rod. Zacharová, manželka Žofia, rod. Sedláčková.
Učiteľ, spisovateľ, vydavateľ, kultúrny pracovník

Ľudovú školu navštevoval v Sučanoch, v r. 1933-37 absolvoval 4 triedy gymnázia v Martine, 1937-41 študoval na Učiteľskom ústave v Bánovciach nad Bebravou, 1947-50 absolvoval externé štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, 1970 získal titul doktora filozofie (PhDr.). V rokoch 1941-43 bol učiteľ v Belej, 1943-44 vykonával základnú vojenskú službu, po vypuknutí SNP bojoval v povstaleckej armáde pri Strečne a Vrútkach, bol zranený, neskôr zajatý, internovaný v zajateckých táboroch v Rakúsku.
Po vojne v r. 1945-46 osvetový dôstojník, 1946-48 učiteľ v Stupave, 1950-59 vedúci odd. literatúry pre mládež vo VÚP, 1959-85 riaditeľ vydavateľstva Mladé letá v Bratislave.
Rudo Moric napísal  veľa zaujímavých knižiek pre mládež, svojím pôsobením vo vydavateľstve Mladé letá prispel k vydávaniu pekných kníh pre mládež, zastával funkcie vo vtedajších dôležitých organizáciách, bol nositeľ vysokých štátnych vyznamenaní, v r. 1984 mu  udelili titul národný umelec. V pamäti však asi zostane ako jeden z tvorcov literatúry pre deti a ako autor milého rozprávania poľovníckych príbehov uja Bohdana, horára z Kysúc, ktoré potešia ešte veľa mladých čitateľov.
Dielo: Lyžiar Martin, Žofka, Družina z Dlhej ulice, Explózia (1951), Majster pästiarskych rukavíc (1954), Z poľovníckej kapsy (1955), a iné.


Vytvorené: 19. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2018 14:46
Autor: