Obsah

RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Typ: ostatné
RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 1 Najstaršou a najvzácnejšou stavebnou pamiatkou Sučian, ktorá sa zachovala do dnešných čias a je zapísaná v štátnom zozname ochrany pamiatok Slovenskej republiky je rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie.

Bol postavený niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia premonštrátskou stavebnou hutou z Kláštora pod Znievom, pravdepodobne na starých základoch kostola spomínaného v literatúre, ale priamymi dokladmi nepotvrdeného kostola Panny Márie v Sučanoch. Neskôr, od roku 1559 známeho ako kostol sv. Žofie, ktorý bol 25. 5. 1977 zasvätený Nanebovstúpeniu Panny Márie (zmena patrocínia). V období reformácie, kedy Sučanci aj pod vplyvom zemepánov prijali protestanské učenie, kostol prevzali a v roku 1590 obnovili, o čom svedčí nápis na vonkajšej strane presbytéria pod strechou: „Joanes Kalina 6. die juni ANO DNI 1590“. Chrám natrvalo prešiel do rúk katolíckej cirkvi až roku 1710. Po roku 1774 bol úpravami barokizovaný so zachovaním niektorých pôvodných prvkov. Vnútorné zariadenie pochádza väčšinou z 18. storočia. Krstiteľnica je z roku 1689.

 

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch

adresa: Ď. Langsfelda 2, Sučany

telefón: 043/4293 120

email: sucany@fara.sk

Správca farnosti

dp. Pavol Pečko


Vytvorené: 19. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2018 14:46
Autor: