Obsah

90.výročie založenia organizovanej turistiky v Sučanoch a výstup na MF Kriváň

90.výročie založenia organizovanej turistiky v Sučanoch a výstup na MF Kriváň