Obsah

Vyrozumenie

Typ: ostatné
Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 09.09.2020 v čase od 08:00 - 16:00 hod.na Ul: 29: augusta, Československej armády, Fučíkova, Horčičkova, Jánošíkova, Kalinčiakova, Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Moyzesova, Nám. SNP, Osloboditeľov, Partizánska, Pod brezinou, Podhradská cesta, Podskala, Stará hradská, Stará teheleň, Stromová, Štiavnická cesta.

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 09.09.2020 v čase od 08:00 do 16:00 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici: 29.augusta, Českoslov. armády, Fučíkova, Horčičkova, Jánošíkova, Kalinčiakova, Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Moyzesova, Námestie SNP, Osloboditeľov, Partizánska, Pod Brezinou, Podhradská cesta, Podskala, Stará hradská, Stará teheleň, Stromová, Štiavnická cesta.


 


Vytvorené: 27. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 7. 2020 13:46
Autor: Katarína Miháliková