Obsah

Vyrozumenie /08.10.2020/

Typ: ostatné
Vyrozumenie /08.10.2020/ Oznam o prerušení distribúcie elektriny


Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 08.10.2020 v čase od 08:00 do 16:00 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici:
Fraňa Kráľa, Mierová, Osloboditeľov, Podhradská cesta, Stromová, Štiavnická cesta a Tehelná.
Viď príloha, čísla odberných miest ,kde bude prerušená dodávka el. energieVytvorené: 7. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 10. 2020 8:23
Autor: Ing. Anežka Budzáková