Obsah

Prehľad najdôležitejších zmien od 16.11.2020

Typ: ostatné
Mení sa zoznam menej rizikových krajín. Za dodržania podmienok v texte oznámenia sa otvárajú prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, povoľujú sa aj bohoslužby a otvárajú sa aj fitnesscentrá a umelé kúpaliská.
V zmysle vyššie uvedených opatrení obec povoľuje cvičenie vo vnútorných športoviskách (napr. RKD/sála/, kolkáreň a pod.) za dodržania podmienok podľa §2 ods.6, 24 Vyhlášky UVZ SR: t.j. naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov. V prípade porušenia nariadenia hrozí pokuta  do 1 659 eur. Zároveň obec ukončí poskytovanie týchto priestorov.

Prehľad najdôležitejších zmien od 16.11.2020

 • mení sa zoznam menej rizikových krajín (mimo tohto zoznamu sú už aj Poľsko, Česko, Rakúsko a Maďarsko);
 • pre pendlerov platia pravidlá ako doteraz, to znamená, že  pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR;
 • otvárajú sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení (musia však mať zabezpečené fixné upevnenie miest na sedenie, alebo sa ne bude vzťahovať limit 1 osoba na 15 metrov štvorcových);
 • otvárajú sa aj fitnesscentrá a umelé kúpaliská, pričom naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov;
 • povoľujú sa aj bohoslužby (avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v každom druhom rade, resp. šachovnicovo);
 • prevádzky verejného stravovania ostávajú bez zmien, teda konzumácia možná len v exteriéroch prevádzok.

V zmysle vyššie uvedených opatrení obec povoľuje cvičenie vo vnútorných športoviskách (napr. RKD/sála/, kolkáreň a pod.) za dodržania podmienok podľa §2 ods.6, 24 Vyhlášky UVZ SR: tj naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov. V prípade porušenia nariadenia hrozí pokuta  do 1 659 eur. Zároveň obec ukončí poskytovanie týchto priestorov.

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich.

Rúško nie je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest ak je vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti viac ako 5 metrov.

Naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch (aj v prostriedkoch verejnej dopravy) mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

Namiesto rúška môžete použiť šál, šatku alebo aj iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia.

!Upozornenie

Prekrytie horných dýchacích ciest znamená mať prekrytý nos aj ústa.

Hlavný hygienik udeľuje výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky), ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia pre tieto skupiny ľudí:

 • deti do 6 rokov,
 • osoby pri pobyte v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti vzdialené viac ako 5 metrov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnancov,  ktorí sa nachádzajú na vnútornom pracovisku osamote.

!Upozornenie

Pre deti od 3 do 6 rokov sa dôrazne odporúča nosiť rúško (šál, šatka alebo iné prostriedky) všade mimo bydliska. Týka sa to exteriéru, interiéru, ako aj pohybu v prostriedkoch verejnej dopravy.

Výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska bola udelená aj účinkujúcim pri výrobe alebo nakrúcaní audiovizuálneho diela, ako aj umelcom pri podávaní umeleckého výkonu. V tomto prípade však musí byť zabezpečené nasledovné:

 • dostupnosť dezinfekcie rúk,
 • pravidelná dezinfekcia miesta umeleckej činnosť (+ pravidelné vetranie, ak ide o interiér),
 • zákaz vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám so zvýšenou telesnou teplotou nad 37,2°C alebo s inými príznakmi COVID-19.

Dôležité odkazy

 

 

Za porušenie súčasných nariadení proti šíreniu nového kornavírusu hrozia poriadne mastné pokuty. Rúško musíte mať napríklad aj všade v exteriéri, ak sa nachádzate v meste a je jedno, že okolo vás niet nikoho .

Za nedodržanie domácej izolácie alebo povinnosti nosiť rúško hrozí od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, respektíve okresného úradu pokuta vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môže polícia udeliť pokutu do 1000 eur. Za porušenie nariadení upravujúcich organizáciu hromadných podujatí a fungovanie prevádzok je maximálna sankcia stanovená na 20.000 eur. Vyplýva to z opatrení, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva SR na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.
 

Kontrolnú činnosť vykonáva a sankcie udeľuje miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na dodržiavanie opatrení dohliadajú aj policajné zložky. V prípade, že regionálne úrady k pokutám pristúpia, boli usmernené, aby udeľovali sankcie adekvátne situácii – teda aby pri určení výšky pokuty prihliadali na závažnosť, spôsob, čas trvania a protiprávne následky konania.
 

Z dôvodu zhoršenej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 Slovensko od štvrtka sprísnilo protiepidemické opatrenia. Zatvorili sa všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness, fitnescentrá či prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, akými sú kiná alebo divadlá. Zakazujú sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, na ktorých by bolo v jednom okamihu viac ako šesť osôb.
 

Ako avizovala polícia, policajti budú dôsledne kontrolovať nosenie rúšok v exteriéri, ale aj dodržiavanie ďalších opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

 


Vytvorené: 16. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 11. 2020 10:54
Autor: Katarína Miháliková