Obsah

Organizačná referentka - Viera Jašeková

Typ: ostatné
043/4241010
0917948332
sekretariat@sucany.sk

Viera Jašeková

043/4241010
sekretariat@sucany.sk

1. poschodie
 

  • zabezpečuje činnosť sekretariátu starostu obce a prednostu OcÚ
  • vykonáva prácu podateľne a evidenciu riadených dokumentov
  • spracováva prehľady a výkazy za obec
  • obsluhuje telefónnu ústredňu a fax
  • zabezpečuje nákup kancelárskeho materiálu pre OcÚ
  • vykonáva organizačno-technické zabezpečenie rokovaní OZ
  • komplexne zabezpečuje archiváciu a registratúru obce
  • vedie evidenciu došlých faktúr

Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2020 17:30
Autor: