Obsah

Odborná stavebná referentka - Ing. Janka Bednáriková

Typ: ostatné
043/4241026
+421902391183
stavby@sucany.sk


Ing. Janka Bednáriková

043/4241026
 

prízemie

  • vybavuje správnu agendu, týkajúcu sa stavebného konania v pôsobnosti obce v zmysle zákonov a územnoplánovacej dokumentácie a evidenciu súpisných čísiel stavieb
  • predkladá odborné stanoviská pri vypracovávaní kúpno-predajných zmlúv
  • vykonáva správu na úseku štátneho stavebného dohľadu
  • pripravuje záväzné stanoviská k investičnej činnosti obce
  • pripravuje podklady pre rozhodovanie obce v zmysle stavebného zákona
  • vedie evidenciu žiadateľov o stavebné pozemky
  • vydáva povolenie na prípojky inžinierskych sietí k rodinným domom

Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2020 17:31
Autor: