Obsah

194.výročie narodenie Ďurka Langsfelda

Pietny akt pri rodnom dome Ďurka Langsfelda 13.10.2019