Obsah

Doprava

Určenie prenosného a trvalého dopravného značenia na miestnej komunikácii

 

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácii v obci Sučany sa podáva písomne na Obecnom úrade

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácií ( na stiahnutie tlačivo, tlačivo 1)

  • Prílohy uvedené v žiadosti

Vybavuje:

Obecný úrad Sučany – stavebný referát

Kontakt:

Ing. Janka Bednáriková, Ing. Miroslava Korčeková

Tel.: 043/42 410 26
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

bez poplatku