Sučany - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Zverejnenie informácií v zmysle ust.par.35 ods 2.zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Registratúrna značka: č.j.2156/525/2018-Ry

Zodpovedá: Barbora Hušlová