Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív Faktur, zmluv, objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.10.2023

Zmluva o dielo

175/2023

220,00 EUR

Jaroslava Mutňanská

Obec Sučany

16.10.2023

Zmluva o spolupráci-Terénna práca

174/2023

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministersva práce,soc.vecí a rodiny

Obec Sučany

16.10.2023

Zmluva o dielo a kúpna zmluva

173/2023

Neuvedené

Subura

Obec Sučany

10.10.2023

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP-fotovoltaika

172/2023

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Sučany

10.10.2023

Zmluva o NFP-č.MK-094/2023-SOIROP-3020711BQV8

171/2023

186 509,18 EUR

Ministerstvo investícií,reg.rozvoja a inform.SR

Obec Sučany

04.10.2023

Dodatok č.2-Zmluva o výpožičke podperných bodov

170/2023

Neuvedené

Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s.

Obec Sučany

04.10.2023

Zmluva o výpožičke

169/2023

Neuvedené

Slovak Dance, n. o

Obec Sučany

04.10.2023

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

155/2023

Neuvedené

Torreol,s.r.o.

Obec Sučany

29.09.2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

168/2023

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Sučany

29.09.2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

167/2023

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Sučany

29.09.2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

166/2023

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Sučany

29.09.2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

165/2023

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Sučany

29.09.2023

Zmluva o dielo

164/2023

120,00 EUR

Miroslav Mihálik

Obec Sučany

28.09.2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

163/2023

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Sučany

28.09.2023

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

162/2023

Neuvedené

DARISSA s. r. o, Štiavnická cesta 1791, 038 52 Sučany

Obec Sučany

21.09.2023

Zmluva o dielo

161/2023

200,00 EUR

Duračinský Jozef

Obec Sučany

13.09.2023

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

158/2023

Neuvedené

AP MEDIA

Obec Sučany

08.09.2023

Nájomná zmluva

160/2023

Neuvedené

Galileo Corporation, Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Sučany

08.09.2023

Servisná zmluva

159/2023

Neuvedené

Galileo Corporation, Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Sučany

08.09.2023

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

157/2023

Neuvedené

Spoločný stavebný úrad

Obec Valča

07.09.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

156/2023

Neuvedené

Kaderníctvo a holičstvo Oľga Calíková

Obec Sučany

06.09.2023

Dodatok č.2 k ZOD

154/2023

Neuvedené

MARTEL Trade s.r.o.

Obec Sučany

05.09.2023

Dohoda o splátkach

153/2023

513,44 EUR

Kroščenová Tatiana

Obec Sučany

25.08.2023

Zmluva o dielo

152/2023

275,00 EUR

Martin Pročka, Vrútocká cesta 483/10, 038 52 Sučany

Obec Sučany

22.08.2023

Dodatok č.3-poistná zmluva č.8001400077

151/2023

Neuvedené

UNIQA, Krasovského 3986/15, 810 00 Bratislava

Obec Sučany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: