Obsah

Späť

Registratúrna značka: 03/2014, Dátum účinnosti: 16.10.2014

3/2014 O podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov

VZN 3_2014 úplné znenie v znení dodatku 7 účinnom od 10.3.2022

VZN č. 3/2014 O podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov účinné od 16.10.2014

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 účinný od 24.2.2016

Dodatok č. 2  k VZN č. 3/2014 účinný od 9.10.2019

Dodatok č. 3  k VZN č. 3/2014 účinný od 14.7.2020

Dodatok č. 4  k VZN č. 3/2014 účinný od 13.3.2021

Dodatok č. 5  k VZN č. 3/2014 účinný od 12.5.2021

Dodatok č. 6  k VZN č. 3/2014 účinný od 17.7.2021

Dodatok č. 7  k VZN č. 3/2014 účinný od 10.3.2022 (VZN 1/2022)

 

Vyvesené: 16. 10. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť