Obsah

Späť

Vykonávanie štatistického zisťovania ŠUSR

Oznamujeme občanom, že Štatistický úrad SR bude vykonávať štatistické zisťovanie o vzdelávaní dospelých v období od 1. 7. 2022 do 30.7.2022.

AES_samosprava_5.pdf (121.79 kB)

Vyvesené: 21. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť