Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 1459/182/2022-Hu01

„Rozšírenie pohrebiska obce Krpeľany“ Zverejnenie informácií v zmysle ust. §35 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Vyvesené: 6. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť