Obsah

Späť

Návrh VZN O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SUČANY

Vyvesené: 22. 9. 2022

Dátum zvesenia: 8. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť