Obsah

Späť

návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a v zariadení školského stravovania

Vyvesené: 31. 5. 2019

Dátum zvesenia: 19. 6. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť