Obsah

Späť

Matej Cíbere, Sučany - oznámenie o doručení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Matej Cíbere , 038 52 Sučany

Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Sučany, I. poschodie, sekretariát v lehote od  20.09.2022 po dobu 18 dní.

Vyvesené: 20. 9. 2022

Dátum zvesenia: 9. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť