Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 7219/2022

Ľ. Petrov, K.Kubáňová, J.Ondrík - Oznámenie o doručení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Ľubomír Petrov , 038 52 Sučany

Katarína Kubáňová, 03852 Sučany

Jaroslav Ondrík, 03852 Sučany

Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Sučany, I. poschodie, sekretariát v lehote od  22.09.2022 po dobu 15 dní.

Vyvesené: 22. 9. 2022

Dátum zvesenia: 8. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť