Obsah

Späť

Karol Facuna, 03852 Sučany - oznámenie o doručení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Karol Facuna , 038 52 Sučany

Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Sučany, I. poschodie, sekretariát v lehote od  04.08.2022 po dobu 15 dní.

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 20. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť