Obsah

Späť

Drviaca lopata - mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov - PREFA invest, a. s.

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022

Zodpovedá: Mirka Korčeková

Späť