Rozpočet

Rozpočet

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Rozpočet

2013

Správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2013 Stiahnuté: 66x | 30.06.2013

Správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2013 Stiahnuté: 63x | 30.06.2013

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013 Stiahnuté: 64x | 01.01.2013

test -plagát Stiahnuté: 63x | 27.10.2018

Vyjadrenie hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013 Stiahnuté: 64x | 01.01.2013

Vyjadrenie hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013 Stiahnuté: 68x | 01.01.2013

Záverečný účet obce za rok 2013 Stiahnuté: 68x | 01.01.2013

2012

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 Stiahnuté: 56x | 31.12.2012

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 Stiahnuté: 60x | 31.12.2012

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 Stiahnuté: 60x | 31.12.2012

Plnenie programového rozpočtu za rok 2012 Stiahnuté: 62x | 01.01.2012

Schválený rozpočet obce na obdobie 2012-2014 Stiahnuté: 65x | 01.01.2012

Správa audítora za rok 2012 Stiahnuté: 70x | 01.01.2012

Výročná správa za rok 2012 Stiahnuté: 78x | 01.01.2012

Záverečný účet obce za rok 2012 Stiahnuté: 63x | 01.01.2012

2011

Čerpanie rozpočtu za rok 2011 Stiahnuté: 67x | 01.01.2011

Plnenie programového rozpočtu za rok 2011 Stiahnuté: 62x | 01.01.2011

Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2011 Stiahnuté: 66x | 01.01.2011

Stanovisko hlavného kotrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 Stiahnuté: 75x | 01.01.2011

Vyročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 72x | 01.01.2011

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK