Rozpočet

Rozpočet

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Rozpočet

2013

Vyjadrenie hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013 Stiahnuté: 47x | 01.01.2013

Vyjadrenie hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013 Stiahnuté: 53x | 01.01.2013

Záverečný účet obce za rok 2013 Stiahnuté: 53x | 01.01.2013

2012

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 Stiahnuté: 45x | 31.12.2012

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 Stiahnuté: 48x | 31.12.2012

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 Stiahnuté: 47x | 31.12.2012

Plnenie programového rozpočtu za rok 2012 Stiahnuté: 49x | 01.01.2012

Schválený rozpočet obce na obdobie 2012-2014 Stiahnuté: 50x | 01.01.2012

Správa audítora za rok 2012 Stiahnuté: 57x | 01.01.2012

Výročná správa za rok 2012 Stiahnuté: 56x | 01.01.2012

Záverečný účet obce za rok 2012 Stiahnuté: 45x | 01.01.2012

2011

Čerpanie rozpočtu za rok 2011 Stiahnuté: 50x | 01.01.2011

Plnenie programového rozpočtu za rok 2011 Stiahnuté: 49x | 01.01.2011

Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2011 Stiahnuté: 52x | 01.01.2011

Stanovisko hlavného kotrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 Stiahnuté: 62x | 01.01.2011

Vyročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 54x | 01.01.2011

Záverečný účet obce za rok 2011 Stiahnuté: 60x | 01.01.2011

2010

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 Stiahnuté: 47x | 01.01.2010

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 Stiahnuté: 42x | 01.01.2010

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 Stiahnuté: 47x | 01.01.2010

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK