Rozpočet

Rozpočet

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Rozpočet

2015

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 Stiahnuté: 66x | 15.12.2015

Programový rozpočet na rok 2015 Stiahnuté: 64x | 21.10.2014

Schválená zmena rozpočtu na rok 2015 Stiahnuté: 67x | 15.06.2015

Schválený rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 62x | 27.10.2014

Správa auditora za rok 2015 Stiahnuté: 75x | 09.05.2016

Správa nezávislého audítora pre OZ a štatutárny orgán obce Sučany Stiahnuté: 68x | 08.08.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2015 Stiahnuté: 69x | 28.10.2014

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012 Stiahnuté: 66x | 01.01.2012

Výročná správa Obce Sučany za konsolidovaný celok za rok 2015 Stiahnuté: 88x | 08.08.2016

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 79x | 01.04.2016

2014

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2014 Stiahnuté: 59x | 30.09.2014

Čerpanie rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 74x | 08.04.2015

Dodatok správy auditora k VS 2014 Stiahnuté: 69x | 03.08.2015

Programový rozpočet obce na rok 2014 Stiahnuté: 59x | 01.01.2014

Rozpočet na rok 2014 - schválena zmena k 06.11.2014 Stiahnuté: 68x | 06.11.2014

Rozpočet na rok 2014 - schválená zmena k 24.9.2014 Stiahnuté: 61x | 24.09.2014

Rozpočet na rok 2014 - schválená zmena k 24.9.2014 Stiahnuté: 60x | 24.09.2014

Rozpočet na rok 2014 - schválená zmena k 24.9.2014 Stiahnuté: 63x | 24.09.2014

Rozpočet na rok 2014 - schválená zmena k 24.9.2014 Stiahnuté: 56x | 24.09.2014

Rozpočet na rok 2014 - schválená zmena k 24.9.2014 Stiahnuté: 58x | 24.09.2014

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK