Rozpočet

Rozpočet

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Rozpočet

2020

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 5x | 18.06.2020

schvaleny rozpocet na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 10x | 18.06.2020

Záverečný účet Obce Sučany_2019 Stiahnuté: 4x | 18.06.2020

2019

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 7x | 05.06.2020

Konsolidovaná výročná správa za r. 2018 Stiahnuté: 93x | 17.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020-2022 Stiahnuté: 85x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 269x | 02.10.2018

Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 96x | 17.12.2019

Schválený rozpočet obce Sučany na roky 2019-2021 Stiahnuté: 333x | 17.11.2018

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 54x | 17.12.2019

Záverečný účet obce Sučany za rok 2019 Stiahnuté: 7x | 05.06.2020

2018

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 166x | 24.08.2018

Konsolidovaná výročná správa obce Sučany za rok 2017 Stiahnuté: 271x | 24.08.2018

Návrh zmeny rozpočtu k 10.01.2018 Stiahnuté: 155x | 10.01.2018

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Sučany - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018 Stiahnuté: 109x | 31.05.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2018 - Čerpanie rozpočtu za r. 2018 Stiahnuté: 94x | 31.05.2019

Schválená zmena rozpočtu k 24.04.2018 Stiahnuté: 149x | 24.04.2018

Schválená zmena rozpočtu k 24.10.2018 Stiahnuté: 142x | 13.12.2018

Schválený rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 159x | 13.12.2017

Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 108x | 05.06.2019

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK