Rozpočet

Rozpočet

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Rozpočet

2019

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 194x | 02.10.2018

Schválený rozpočet obce Sučany na roky 2019-2021 Stiahnuté: 235x | 17.11.2018

2018

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 104x | 24.08.2018

Konsolidovaná výročná správa obce Sučany za rok 2017 Stiahnuté: 154x | 24.08.2018

Návrh zmeny rozpočtu k 10.01.2018 Stiahnuté: 101x | 10.01.2018

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Sučany - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018 Stiahnuté: 49x | 31.05.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2018 - Čerpanie rozpočtu za r. 2018 Stiahnuté: 46x | 31.05.2019

Schválená zmena rozpočtu k 24.04.2018 Stiahnuté: 104x | 24.04.2018

Schválená zmena rozpočtu k 24.10.2018 Stiahnuté: 93x | 13.12.2018

Schválený rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 109x | 13.12.2017

Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 49x | 05.06.2019

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017 Stiahnuté: 111x | 31.12.2017

Záverečný účet obce za r. 2018 Stiahnuté: 50x | 03.06.2019

2017

Čerpanie rozpočtu za rok 2017 k 31.12.2017 Stiahnuté: 110x | 31.12.2017

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 Stiahnuté: 109x | 06.04.2018

Návrh programového rozpočtu na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 96x | 25.11.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019 Stiahnuté: 107x | 25.11.2016

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 Stiahnuté: 94x | 24.11.2017

schválená zmena rozpočtu k 13.12.2017 Stiahnuté: 110x | 13.12.2017

Schválený programový rozpočet na rok 2017-2019 Stiahnuté: 143x | 13.12.2016

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK