Rozpočet

Rozpočet

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Rozpočet

2019

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 107x | 02.10.2018

Schválený rozpočet obce Sučany na roky 2019-2021 Stiahnuté: 138x | 17.11.2018

2018

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 54x | 24.08.2018

Konsolidovaná výročná správa obce Sučany za rok 2017 Stiahnuté: 74x | 24.08.2018

Návrh zmeny rozpočtu k 10.01.2018 Stiahnuté: 53x | 10.01.2018

Schválená zmena rozpočtu k 24.04.2018 Stiahnuté: 56x | 24.04.2018

Schválená zmena rozpočtu k 24.10.2018 Stiahnuté: 49x | 13.12.2018

Schválený rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 61x | 13.12.2017

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017 Stiahnuté: 62x | 31.12.2017

2017

Čerpanie rozpočtu za rok 2017 k 31.12.2017 Stiahnuté: 54x | 31.12.2017

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 Stiahnuté: 45x | 06.04.2018

Návrh programového rozpočtu na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 50x | 25.11.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019 Stiahnuté: 52x | 25.11.2016

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 Stiahnuté: 44x | 24.11.2017

schválená zmena rozpočtu k 13.12.2017 Stiahnuté: 58x | 13.12.2017

Schválený programový rozpočet na rok 2017-2019 Stiahnuté: 77x | 13.12.2016

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 56x | 13.12.2016

Záverečný účet Obce Sučany za rok 2017 Stiahnuté: 59x | 06.04.2018

2016

Čerpanie rozpočtu rok 2016 Stiahnuté: 55x | 28.04.2017

Dodatok správy audítora k výročnej správe za rok 2016 Stiahnuté: 56x | 08.09.2017

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK