Sučany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Uznesenia

Uznesenia

Vyvesené: 20. 9. 2021 Dátum zvesenia: 30. 10. 2030
Vyvesené: 1. 1. 2011
Vyvesené: 1. 1. 2010
Vyvesené: 1. 1. 2009
Vyvesené: 1. 1. 2008
Vyvesené: 1. 1. 2007
Vyvesené: 1. 1. 2006