Aktuality

Aktuality

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Aktuality

Oznámenie o odmene pre zástupcu starostu s účinnosťou od 1.2.2019.

 

V zmysle § 25 ods. 7 Zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, starosta obce Sučany určuje zástupcovi starostu MUDr. Richardovi Koyšovi , ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, mesačnú odmenu vo výške 50,- eur s účinnosťou od 1.2.2019.

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Pozvánka 1

Pozvánka

Pozývame všetky deti a mamičky s deťmi na MD, aby prišli dňa 31.5.2019 o 8.00 do areálu ZŠ v Sučanoch, kde sme pripravili pre deti pri príležitosti ich sviatku MDD zábavné dopoludnie.
celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.06.2019 v čase 07:30 do 13:00 hod. na Ul: Československej armády, Fučíkova, Kpt. Nálepku, Podskala, Stará Teheleň. celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 18.6.2019 v čase 07:30 do 12:00 hod na Ul. Hlavná, Pri Váhu, Stará Hradská. celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 17.6.2019 v čase od 8:15 do 12:30 na Ul. Generála Svobodu, Hlavná, Ing,. Kožucha, J.A. Komenského, Jána Kostru, Jilemnického, Sokolská, Sološenkova a Železničná. celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Pozvánka 1

Pozvánka

Beh v srdci SNP 7. ročník pri príležitosti osláv 75. výročia SNP M- SR v cestnom behu policajtov 29.augusta 2019/štvrtok/, štátny sviatok, so štartom o 10:00 hod., žiaci 10:15 hod. celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Pozvánka 1

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na kultúrny program z príležitosti Dňa matiek dňa 12.mája 2019 /v nedeľu/ o 14:00 hod. v sále Robotníckeho kultúrneho domu. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 07.06.2019 na Ul. Fatranská cesta, Hrabinská, Kráľová celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na UL.1.mája dňa 03.06.2019 v čase od 07:30 do 13:30 hod.
celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 31.05.2019 v čase od 07:30 do 15.30 hod. na Ul.1.Mája celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 30.05.2019 v čase od 08:00 do 14:30hod. na Ul.29.augusta. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Zber trávy a lístia celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Mirka Korčeková

Výberové konanie - odborný referent pre správu majetku

Obec Sučany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborného referenta pre správu majetku v obci Sučany celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka

Pozvánka na stavanie Mája 30.apríla 2019 o 18:00 hod. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.05.2019 v čase od 11:30 - 16:30 hod.v časti Biele brehy. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.05.2019 v čase od 7:30 - 13.00 hod. na Ul. Budovateľská, Fatranská cesta, Hrabinská a Hradiská. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 7.5.2019 od 11:30 - 15:30 hod. na Ul. 29.augusta, Hlavná, Hurbanova, Kollárova a Podskala. celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Voľby do Európskeho parlamentu - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.
O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať :
- osobne /žiadateľ predloží občiansky preukaz/
- prostredníctvom ním splnomocnenej osoby /splnomocnenie nemusí byť úradne osvedčené/
- v listinnej forme /na adresu: Obecný úrad, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany/
- elektronicky /e-mailom/ /na adresu: matrika@sucany.sk. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka na oslavy 74. výročia oslobodnia obce Sučany dňa 11.4.2019 o 16:00 hod. na miestnom cintoríne celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Zberný dvor

Prevádzkové hodiny zberného dvora celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Mirka Korčeková

Oznam

Jarná očista - rozvoz veľkokapacitných kontajnerov celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25.04.2019 08:00:00 do: 25.04.2019 14:30:00 celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Oznámenie

Oznámenie

Zápis do 1.ročníka ZŠ celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Výsledky volieb prezidenta SR 2019

Výsledky volieb prezidenta SR 2019 v Sučanoch celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
Oznam

Oznam

Oznámenie o zápise detí na predprimárne
vzdelávanie do materskej školy „Zvonček“
v Sučanoch
v školskom roku 2019/2020 celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznámenie

Prerušenie dodávky elektriny 03.04.2019 celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznámenie

Prerušenie distribúcie elektriny 10.04.2019 celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Riaditeľské voľno celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Prerušenie dodávky vody celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
monografia

Anketa Kniha Turca 2018

Hlasovanie v ankete o knihu Turca celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Pozvánka

Oznam

Marec - mesiac knihy celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
prvá prechádzajúci
z 3
posledná

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK