Obsah

Prednosta obecného úradu

Mgr. VLADIMÍR OLBERT

prednostaPrednosta obecného úradu je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá starostovi. Zabezpečuje podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a podpisuje zápisníce z týchto zasadnutí