Obsah

 

 


Vážení občania

oznamujeme Vám, že v termíne od 20.10.2020 do 25.10.2020sa uskutoční v našej obci Jesenná očista.

Dňa 20.10.2020 budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledovných stanovištiach:

 

Uholné sklady – ul. Komenského , Okále , Ul. Jánošikova , Jednota – Ul. Fučíkova , Prefa – sídlisko, Prefa tenisové kurty , Hrabiny - Ul. Fatranská, stredná aut. Zastávka, Hradiská

Odvoz plných kontajnerov bude 22.10.2020. /štvrtok/

Dňa 22.10.2020 budú opäť rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledovných stanovištiach:

Uholné sklady – ul. 1. Mája, Okále , Ul. Jánošikova, Jednota – Ul. Fučíkova, Prefa – sídlisko, Prefa tenisové kurty, Hrabiny - Ul. Fatranská, aut. zastávkaotoč., Hradiská .

Do veľkokapacitných kontajnerov sa môže vkladať iba objemný odpad – nadrozmerný odpad ako starý nábytok /skrine, sedačky/, koberce, dvere, zárubne, WC misy, umývadlá, vane a pod.

Prosíme občanov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali zelený odpad – ako napríklad konáre, lístie a trávu .


Oznam

Rímsko- katolícka  farnosť Sučany oznamuje , že sväté omše v rímsko-katolíckom kostole sa nebudú konať až do odvolania.

 


 

Oznam

Vážení občania,

hlásenie spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. :

 V najbližších dňoch budú v našej obci/našom meste realizovať návštevy domácností spolupracovníci Stredoslovenskej energetiky:

 Navštívia Vás za účelom energetického poradenstva, s cieľom znížiť účty za energie vo vašej domácnosti.

 Návštevy budú prebiehať v čase od 13:30 do 18:30 .

 Spolupracovník bude zreteľne označený preukazom Stredoslovenskej energetiky.

 Nasledovné oznámenie je inzercia spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. ktorá nepredstavuje názor obce Sučany a obec za jeho obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

 


Mäsiarstvo Emil Volna / pri drogérii 101 na Nám. SNP / Vás pozýva do novootvorenej predajne mäsa a mäsových výrobkov. Ponúka aj hydinu z chovu Lúčny dvor a rôzny doplnkový tovar.

Otváracie hodiny:

Pondelok zatvorené

Utorok 7:30 – 17:30 hod.

Streda 7:30 – 17:30 hod.

Štvrtok 7:30 – 17:30 hod.

Piatok  7:30 – 17:30 hod.

Sobota 7:00 – 12:00 hod.

Nedeľa zatvorené

 


Oznam - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Sučany

Oznam do obecného rozhlasu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Sučany oznamuje, že vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. októbra 2020 až doodvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. (Televízia Lux, rádio Lumen)
-------------------------------------------------------------------------------------
Sväté omše v katolíckom kostole v Sučanoch budú v túto nedeľu 4. októbra 2020 tri: o 7. 30h., o 9.00 h. a o 10.30 h.
Na každej z týchto sv. omší môže byť spolu iba 50 ľudí.
Prosíme, aby ste sa rozdelili tak, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a zároveň prosím o ohľaduplnosť, ústretovosť a trperzlivosť.
Prosíme zároveň o dôsledné dodržanie všetkých aktuálne platných hygienických predpisov! (Dezinfekcia rúk, odstupy, rúškom prekryté ústa a horné dýchacie cesty...)


     

stužka

Smútočné oznámenie

  S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 28.septembra 2020 nás navždy opustila  pani Zlatica Počalová vo veku  79 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulou bude  v piatok 2. októbra 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa obradov Rím.kat. cirkvi .   Dom smútku bude otvorený pol hodinu pred pohrebom.

" Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. "

 

 


                 

 Oznam-Pozvánka                                                 

Slovenský rybársky zväz MsO Martin, Obvodná organizácia č. 5 Sučany  pozýva svojich členov na brigádu, ktorá sa bude konať dňa 3.10.2020 o 7,00 hod./sobota/ na Štrkovni. Účasť členov je povinná.                          

 


Oznam

FO Tatran Sučany  oznamuje všetkým priaznivcom futbalu,

že v nedeľu  27. 9. o 15:00 hod. sa uskutoční majstrovský futbalový zápas mužstva TJ Tatran Sučany proti mužstvu Tataran Chlebnice na novom futbalovom ihrisku.

Všetci ste srdečne vítaní!

                                   


stužka

                                           Smútočné oznámenie

   S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 19.septembra 2020 nás  navždy opustil  pán Ján Urban vo veku  62 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulým bude   26. septembra 2020 o 11.00 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa občianskych obradov.

Dom smútku bude otvorený pol hodinu pred pohrebom.

" Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. "

 


Oznam

Turčianska vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 17.9.2020 t.j. vo štvrtok bude prerušená dodávka vody na  UL. Fatranská cesta od č.d. 2 po 38, Ul. Hrabinská, Ul. Turianska a celé Slnečné hrabiny .

 Odstávka bude v čase od 8:00-14:00 hod. 

Za pochopenie ďakuje Turčianska vodárenská spoločnosť.

 


 

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

   S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa11.septembra 2020 nás  navždy opustil  pán MUDr.Igor Konvit vo veku  71 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulým bude   15. septembra 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa obradov evanjelickej cirkvi a. v.

Dom smútku bude otvorený pol hodinu pred pohrebom.

" Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. "

 

 


Oznam

FO Tatran Sučany  oznamuje všetkým priaznivcom futbalu,

že v nedeľu 13.9.2020 o 15:30 hod.  sa uskutoční  futbalový zápas mužstva TJ Tatran Sučany proti mužstvu  Športový klub Vavrečka na novom futbalovom ihrisku.

Všetci ste srdečne vítaní!

 


Oznam

Firma Jiří Gazda pricestuje predávať živú hydinu, predaj sa uskutoční v našej obci v piatok 11.9. v čase 9:55 - 10:25.

Bude ponúkať nosnice 21 týždňové , ďalej husokačky a krmné zmesy.

Záujemci o hydinu si môžu prísť objednať v čase 9:55 - 10:25  hod. na trhovisko na Námestí SNP a podľa objednávok bude hydina rozvezená.


       

Oznam

Oznamujeme občanom ulice Fatranská cesta, že od pondelka 14.septembra 2020 budú prebiehať práce na oprave asfaltového povrchu cesty. Preto žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na ceste.                     


     Smútočné oznámenie                 Smútočné oznámenie

   S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 9.septembra 2020 nás  navždy opustil  pán Milan Rusnák vo veku  ned. 73 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulým bude   11. septembra 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa občianskych obradov.

Dom smútku bude otvorený pol hodinu pred pohrebom.

 


Právna poradňa  pre občanov obce bude dňa 11.septembra 2020 /piatok/

od 08: 00 – 10:00 hod. v RKD na 1.poschodí.

Právna poradňa sa uskutoční za dodržania hygienických opatrení:  dezinfekcia rúk alebo rukavice , ochranné rúško


 


Oznam

Dňa 8.9.2020 t. j. dnes sa budú pohybovať po našej obci štátni zamestnanci SPP, ktorí budú kontrolovať odberné miesta. Pokiaľ zákazník nerobil žiadne zmeny, budú sa mu znižovať ceny za energie. Preto je potrebné si nachystať koncoročné vyúčtovanie . SPP Vám týmto ďakuje za spoluprácu a pochopenie.

Nasledovné oznámenie je inzercia Spoločnosti SPP ,ktorá nepredstavuje názor obce Sučany a obec za jeho obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

Rozhodnutie je na každom odberateľovi energií.


Oznam

ZO JDS v Sučanoch ponúka svojim členom 4 poukazy na rekondično - liečebný pobyt

Bardejovské kúpele v termíne 18.10. - 23.10.2020 v liečebnom dome Ozón. Poplatok je 160.- € - 12 procedúr alebo 145.- € za 6 procedúr.

Ďalej ponúka 2 poukazy Turčianske Teplice LD Veľká Fatra v termíne 19.10 - 24.10. 2020.  Poplatok je 230.- €  - 12 procedúr, alebo 215.- € 6 procedúr.

Záujemci sa môžu prihlásiť u p. Matisovej č.t. 0904 137385, alebo u členov výboru do konca týždňa. 

 


Oznam

Cvičiteľka p. Sumková oznamuje , že zdravotné cvičenie  sa uskutoční dnes 7.9.2020 /v pondelok / o 17:45 v Robotníckom kultúrnom dome.

 


 

Oznam

Súkromný predajca z Nových Zámkov bude ponúkať na predaj:

čerstvé ovocie  a  zeleninu

Predávať sa bude v sobotu 05.09 .2020  na trhovisku na Námestí SNP od skorých ranných hodín.

 


Oznam
 Oznam o prerušení distribúcie elektriny
  
Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 09.09.2020 v čase od 08:00 do 16:00 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici: 29.augusta, Čsl. armády, Fučíkova, Horčičkova, Jánošíkova, Kalinčiakova, Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Moyzesova, Nám. SNP, Osloboditeľov, Partizánska, Pod brezinou, Podhradská cesta, Podskala, Stará hradská, Stará Teheleň, Stromová, Štiavnická cesta.


 OZNAM-Pozvánka                                                 

Slovenský rybársky zväz MsO Martin, Obvodná organizácia č. 5 Sučany  pozýva svojich členov na brigádu, ktorá sa bude konať dňa 29.8.2020 o 7,00 hod./sobota/ na Štrkovni. Účasť členov je povinná.        


Pozvánka

Výbor FO Tatran Sučany oznamuje svojim priaznivcom že dňa 30.8.2020 v nedeľu sa uskutoční futbalový zápas zápas medzi družstvami Tatran Sučany a Oravská Poruba o 16:30 hod.

 

Srdečne Vás pozývame na tento zápas.


Oznam - právna poradňa

Dnes 26.augusta 2020 /streda/ bude právna poradňa pre občanov obce od 14:00 - 16:00 hod. v Robotníckom kultúrnom dome.

Potrebné je ochranné rúško.

 


Obec Sučany a ZO SZPB Sučany Vás srdečne pozývajú na Oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania . Pietny akt sa bude konať pri pamätníku SNP /pri Rímskokatolíckom kostole/ dňa 28.augusta 2020, v piatok, o 15:00hod.

Zároveň Vás pozývame na 8. ročník behu v srdci SNP dňa 29.8.2020 v sobotu , so štartom o 10:00hod. v Sklabini.


Obecný úrad Sučany

Vás pozýva na  premietanie filmu na budove RKD  film

Pojedeme k moři Česko, 2014, 90 min., komédia/rodinný

Premietať sa bude  v piatok  28.augusta 2020, piatok (podľa počasia) o 20:30 hod. 

              deň premietania sa môže zmeniť v závislosti od počasia )

             Občerstvenie aj sedenie si treba podľa možnosti priniesť.

                      Premieta sa len v prípade priaznivého počasia.

                                                                   


 

Pozvánka                                                 

Slovenský rybársky zväz MsO Martin, Obvodná organizacia č. 5 Sučany Vás pozýva dňa 30.08.2020 / t.j.nedeľa/ na Sučiansky športový deň v love rýb udicou pre deti a dospelých.

Pretek sa bude konať na Štrkovni v Sučanoch. Prezentácia je o 7,00 hodine, preteky sa začínajú o 8,00 hod. Účastníci musia mať platné rybárske lístky. Štartovné pre dospelých je 5 eur. O občerstvenie je postarané. Tešíme sa na veľkú účasť pretekárov a občanov Sučian.

 Podávanie prihlášok je do 28.8.2020

Na č.t.0907427303 Lauček Peter alebo na email:laucek.prefa@gmail.com                                

V Sučanoch dňa 18.08.2020

 


Oznam

Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ oznamujú rodičom že od 24.8. do 28.8. v čase od 7,00 hod. do 14.00 hod. si môžu prísť prevziať šeky za stravu a školné na september 2020.

Doklady o zaplatení treba odovzdať do 31.8. do schránky vo vestibule MŠ, do poštovej schránky na materskej škole, alebo doklad poslať  cez e-mail: ms.jedalensucany@gmail.com alebo na skolka@sucany.sk . 

Upozornenie :

Šeky za školné 14€ na september 2020 nebudú vystavené deťom, ktoré  navštevovali MŠ v  školskom roku 2019/2020. Platba školného na september 2020 bude zriaďovateľom materskej školy odpustená, kvôli zatvoreniu MŠ v mesiaci február a marec.2020 počas corona krízy .


Oznam

Oznamujeme čitateľom, že Obecná knižnica bude v dňoch 20.8. - 31.8.2020 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.


 

 

Pozvánka 

Obec Sučany Vás pozýva na Spomienku na tragickú smrť Aničky Ulickej dňa 21.augusta 2020 o 13:00 hod. pri pamätníku A. Ulickej/Ul. Hlavná pri predajni KAMA/


Smútočné oznámenie    Smútočné oznámenie

   S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 13. augusta 2020 nás navždy opustil  pán Jozef Belan vo veku  34 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulým bude  v v utorok 18. augusta o 14.30 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa občianskych obradov.

Dom smútku bude otvorený pol hodinu pred pohrebom.


Obecný úrad Sučany

Vás pozýva na  premietanie filmu na budove RKD  film

   Zrodila sa hviezda

                                   USA, 136min.,dráma/hud./romantický

Premietať sa bude  v piatok  21.augusta 2020 (podľa počasia) o 20:30 hod. 

 

                (deň premietania sa môže zmeniť v závislosti od počasia )

             Občerstvenie aj sedenie si treba podľa možnosti priniesť.

                      Premieta sa len v prípade priaznivého počasia.

 

 


JEDNOTA  DÔCHODCOV v T U R A N O CH  pozýva S E N I O R O V

n a  n á v š t e v u  KÚPELE  L Ú Č K Y  dňa 7. august(piatok)

Prihlášky:  J. Šteučeka, a členov výboru    do  6.8.2020

CENA : 11,50 € , v cene zahrnuté:  kúpanie, doprava,

Odchod BUS :  Sučany námestie   08:45 h.,

                           Sučany Hradiská   08:50 h.,

Členský preukaz nutný !!!

 


Vážení občania,

pripomíname Vám zavedenie Dane z ubytovania podľa dodatku č. 5 k platnému VZN obce Sučany č. 6/2014 o miestnych daniach kde nájdete všetky potrebné informácie.

Základom dane je počet ubytovaní a sadzba dane je 0,50€ na osobu a prenocovanie.

Platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť prostredníctvom oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z ubytovania. Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 15 dní.  


Smútočné oznámenia

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 27.júla 2020 nás navždy opustila  pani Helena Dibdiaková vo veku  59 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulou bude  v stredu 29. júla 2020 o 14.30 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa obradov Rímsko-katolíckej cirkvi.

O 13:30 hod. bude sv. omša v Rímsko-katolíckom kostole v Sučanoch.

 

Obecný úrad Sučany

Vás pozýva na  premietanie filmu na budove RKD , nakoľko z dôvodu nepriaznivého počasia v piatok ,sobotu a nedeľu sa nedalo premietať. Bude to už avizovaný film

    Dvojníci

                                    Česko, 103min.,komédia

Premietať sa bude dnes vo štvrtok  23.júla 2020 (podľa počasia) o 21:30 hod.


25.júla 2020 v sobotu o 21:00 hod. film             

                                   Léto s  gentlemanom

                            Česko, 95min., komédia/romantický

          (deň premietania sa môže zmeniť v závislosti od počasia )

             Občerstvenie aj sedenie si treba podľa možnosti priniesť.

Premieta sa len v prípade priaznivého počasia.


Oznam

Súkromný pestovateľ Roman ponúka na predaj ovocie a zeleninu. /22.07.2020/

Predávať sa bude:

do  9:30 hod. na trhovisku na Nám.

od  9:30 hod. na sídlisku Prefa

od 10:00 hod. v Hrabinách


Súkromná podnikateľka Zuzana /22.07.2020/

Ponúka: dámske a pánske topánky, botasky, sandále, šľapky, papuče, gumáky, vložky do   

                topánok,  kroksy.

Textil :    dámske a pánske nohavice, rifle, maskáče, tepláky, kraťasy, tričká, blúzky,

                sukne, šaty,  spodné prádlo, ponožky, šiltovky, klobúky, opasky, traky, montérky.

Predávať sa bude na trhovisku na Nám.


Praktický lekár pre dospelých neordinuje

Oznamujeme občanom, že  MUDr. Daniela Eliášová

neordinuje v dňoch od 20. - 31.júla 2020 z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupuje:
Všeobecná ambulancia pre dospelých - MUDr. Katarína Mazalová

Mierová 24

03852 Sučany

Tel.: +421 43 4290133


Oznam

Turčianska vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 22.7.2020 t.j. v stredu bude prerušená dodávka vody na celej  UL. Fatranskej. Dodávku vody budú mať len č.d. 1, 3, 5, 5A.

Odstávka bude v čase od 8:00-13:00 hod. 

Za pochopenie ďakuje Turčianska vodárenská spoločnosť.


Oznam

ZO JDS v Sučanoch ponúka svojim členom 4 poukazy na rekondično - liečebný pobyt Sanatórium Tatranská kotlina v termíne od 17. 8. - 22.8. 2020. Poplatok je 12 procedúr 160.-€  + 1.- € kúpeľný poplatok, 6 procedúr 129.- €  + 1.- € kúpeľný poplatok.

Záujemci sa môžu prihlásiť u p. Matisovej č.t. 0904 137385, alebo u členov výboru. do konca týždňa.


Smútočné oznámenie

 S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 17.júla 2020 nás navždy opustil  pán Milan Špalek vo veku  47 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulým  bude  v utorok 21. júla 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa obradov Rím.kat. cirkvi .

 


Oznam o prerušení distribúcie elektriny
 
Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 20.08.2020 v čase od 07:30 do 12:30 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici: J.A. Komenského, Jilemnického, Pionierska, Sládkovičova a Vrútocká cesta.

 


 


Oznam

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sučanoch Vás pozýva na zájazd, ktorý sa uskutoční dňa 1.8.2020 . Trasa zájazdu : Pamätník a vojenský cintorín Háj Nicovô – Liptovský Mikuláš - Múzeum liptovskej dediny Pribylina ( Považská lesná železnica ) . Cena zájazdu je 10,-EUR ( v cene je cestovné, obed, vstupné ). Prihlásiť sa môžete do 27.7. 2020 u p. Balážovej na tel. č. : 0907 202 575, 4293058, alebo osobne Štúrova 23.

a druhý oznam 1x za deň do 21.7.2020( vrátane):
Základné organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sučanoch a v Turanoch Vás pozývajú na návštevu pamätných miest bojov Karpatsko-Duklianskej opereácie, ktorá sa uskutoční v dňoch 15.- 16. 8.2020 . Cena je 40,-EUR ( v cene je cestovné, 1x obed,1x raňajky, nocľažné, sprievodca, občerstvenie do autobusu ). Prihlásiť sa môžete do 22.7. 2020 u p. Balážovej na tel. č. : 0907 202 575, 4293058, alebo osobne Štúrova 23.


Smútočné oznámenia

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 13.júla 2020 nás navždy opustil pán Milan Záborský vo veku 89 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 16. júla 2020 o 16.00 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa obradov Evanjelickej cirkvi a.v..

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 14.júla 2020 nás navždy opustil pán Roman Móric vo veku 43 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 17. júla 2020 o 13.00 hodine v Rímsko-katolíckom kostole v Sučanoch a pokračovať bude v Dome smútku v Sučanoch .

 


Oznam

Firma Jiří Gazda pricestuje predávať živú hydinu, predaj sa uskutoční v obci Sučany v piatok 17.7. v čase 9:55 - 10:25.

Budeme ponúkať nosnice - 21 týždňové, ďalej husokačky a kŕmne zmesy.

Záujemci o hydinu si môžu prísť objednať v čase 9:55 - 10:25  hod. na trhovisko na Námestí SNP a podľa objednávok bude hydina rozvezená.

 


Firma Lantastik vás pozýva na veľkú predajnú akciu, ktorá sa koná vo štvrtok 16.7.2020 v Robotníckom kultúrnom dome od 10:00 – 17:00hod. Predaj sa uskutoční za dodržania hygienických opatrení: dezinfekcia rúk a ochranné rúško.


Oznam

Oznamujeme občanom, že v mesiaci júl a august 2020 sa na Posádkovej strelnici Sučany(sektoy C,H,I) , Tankodrome Sučany – Turany (sektory B,G,D,E,F ), Bariérovej strelnici Turany (sektor A), Vodnom cvičisku Ontário – Sučany a Zruby – Chatky Sučany uskutočnia ostré streľby. V dobe vykonávania strelieb je prísny zákaz pohybu osôb a vozidiel v priestoroch strelnice. 

Podrobný plán ( harmonogram) je zverejnený v Úradnej tabuli pri Obecnom úrade Sučany.


Oznam

Dňa 14.7.2020 od 8:00 – 15:00hod. bude prebiehať monitorovanie cintorína za pomoci drona z dôvodu mapovania pohrebiska a jeho nevyužívaných hrobových miest.

Preto prosíme občanov, ak to nie je potrebné, aby sa na cintoríne v uvedenom čase zdržiavali čo najmenej.


Oznam

 Právna poradňa bude pre občanov obce dňa 15.júla 2020 /streda/ od 14: 00 – 16:00 hod. v RKD na 1.poschodí. Právna poradňa sa uskutoční za dodržania hygienických opatrení:  dezinfekcia rúk  , ochranné rúško.


Matičiari a Seniori   pozývajú občanov, členov a priaznivcov na zájazd

„Vatra zvrchovanosti“ Na Strede Európy Krahule  24.7.2020 (piatok)

Program

14:00 – odchod autobusu z námestia

15:00 –16:00 prehliadka B. Bystrice

16:30 – 17:30 Prehliadka Kremnice

18:00 – začiatok programu „Vatra zvrchovanosti“

Účastnícky poplatok  1 €

Malé občerstvenie bude grátis.


Jednota  dôchodcov v Sučanoch   pozýva  svojich členov  na 

Posedenie v záhrade , ktoré sa uskutoční  dňa 18. júla (sobota) v Klube dôchodcov

Začiatok o 14:00 hod.

Občerstvenie je zabezpečené. Počasie je objednané !  Rúška so sebou !!!

 


 

Obecný úrad Sučany

Vás pozýva na  premietanie filmu na budove RKD

Premietať sa bude 17.-19.júla 2020 o 21:30 hod. film Dvojníci (podľa počasia)

                            Česko, 103min.,komédia

a ďalšie víkendy prioritne v piatky (deň premietania sa môže zmeniť v závislosti od počasia a personálnych možností). Presný deň premietania Vám oznámime vopred

24.-26.júla 2020 o 21:00 hod. film               Léto s gentlemanom

                            Česko, 95min., komédia/romantický

31.7-02.augusta 2020 o 21:00 hod. film      Hodinový manžel

                            Česko,2014,100min., komédia

07.-09.augusta 2020 o 21:00 hod. film      Muž v nádeji

                            Česko,2011, 110min., komédia/dráma/romantický

14.-16.augusta 2020 o 21:00 hod., film       Zúfalé ženy robia

                                                        zúfalé veci

                            Česko,2018,83min.,komédia

21.-23.augusta 2020 o 21:00 hod. film        Zrodila sa hvězda

                            USA, 2018,90min., dráma/hud./romant.

28.-30.augusta 2020 o 20:30 hod. film        Pojedeme k moři

                            Česko,2014,90 min., komédia/rodinný

Občerstvenie aj sedenie si treba podľa možnosti priniesť.

Premieta sa len v prípade priaznivého počasia.


 

KOMUNITNÉ CENTRUM SUČANY

organizuje dňa 22.07.2020 návštevu rozprávkového lesa v Nezbudskej Lúčke

Ste všetci vítaní, deti aj dospelí

       •    Prihlášky prijímame do 20.07.2020 v priestoroch Komunitného centra v Sučanoch,                   Ul.Hlavná 300/20 (bývalá reštaurácia Gól) alebo na tel. čísle 0907 202 575.

  • Využijeme vlakovú dopravu, na ktorú je potrebné pre deti vybaviť „Preukaz pre deti do 15 rokov určený na cestovanie vlakom“ alebo zabezpečiť finančné prostriedky (dopravu si každý hradí sám).
  • Je nutné si zabezpečiť desiatu a pitný režim. Netreba samozrejme zabudnúť na rúško.
  • Cena vstupného pre dieťa do 15 rokov je 3,50 EUR, pre dospelú osobu 7,00 EUR.

            Deti do 7 rokov môžu ísť iba s doprovodom dospelej osoby


 

 

Oznámenie

Obecný úrad Sučany Vás pozýva na premietanie filmu na budove Robotníckeho kultúrneho domu . Premietať sa bude v nedeľu 12.júla 2020 od 21:30hod. film BOBULE (Česko, 90min., komédia). 

Občerstvenie aj sedenie si treba podľa možnosti priniesť.

Premieta sa len v prípade priaznivého počasia.

 

 

Oznámenie

Súkromný pestovateľ Roman ponúka na predaj ovocie a zeleninu:

jahody,čerešne, marhule, zemiaky, uhorky nakladačky, cesnak, cibuľu, karfiol.

Predávať sa bude:

do  9:30 hod. na trhovisku na Nám.

od  9:30 hod. na sídlisku Prefa

od 10:00 hod. v Hrabinách

 


Oznámenie 

Dňa 3.7.2020 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.

Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.

 do 12:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie. 

 Treba mať prekrytie tváre rúškom.


Oznámenie o právnej poradni

Právna poradňa bude v strede 24.6.2020 od 14h do 16h v RKD.

O


Oznam pre pacientov

Pani MUDr. Mazálová , ambulancia Prefa  prosí pacientov, aby svoju návštevu ordinácie nahlásili vopred telefonicky, kde Vám budú poskytnuté iformácie o ďalšom postupe.